Palladion Séták

Általános szerződési feltételek

Szervező: Palladion Műhely az antik hagyomány művelésére Egyesület
Székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 22. I. em. 11.
Adószám: 19307680-1-41
Elérhetőség: info@palladion.hu

1. A Palladion Séták garantált programok, megvalósításuk létszámhoz nem kötött.

2. A programra előzetes regisztrációval lehet jelentkezni. A regisztrációt követően a Vevő visszaigazoló e-mailt kap, amely a regisztráció során megadott adatokat, a program időpontját és a programmal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A programra való jelentkezés a részvételi feltételek elfogadását jelenti.

3. A program részvételi díját előzetes banki átutalással vagy a helyszínen készpénzben lehet megfizetni. A jelentkezés a program ellenértékének kiegyenlítésével válik véglegessé. Az oldalon feltüntetett árak bruttó árak. A Szervező a részvételi díj befizetéséről készpénzes befizetés esetén nyugtát állít ki. Cég számára számlát előreutalás ellenében állítunk ki.

4. Vevő a megvásárolt jegyet átruházhatja, ebben az esetben a programon való részvételi feltételeket az átruházott résztvevő köteles betartani.

5. A jelentkezést követően, a program megkezdése előtt a Vevőnek joga van elállni a programon való részvételtől, amit az info@palladion.hu címen, írásban tehet meg.

6. Vevő elfogadja, hogy a programokon saját felelősségére vesz részt, maga felel saját egészségi, fizikai állapotáért, illetve a részvételre való alkalmasságáért. Vevő köteles a program során a saját és a többi látogató testi épségét megóvni. Vevő tudomásul veszi, hogy a látogatási helyszínek állapotából eredő körülményekkel kapcsolatban sem a Szervezővel, sem az épületek tulajdonosaival szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A programok során esetlegesen előforduló sérülésekért, balesetekért, illetve a programok során történő esetleges lopásokért, elveszett, megrongálódott tárgyakért a Szervező nem vállal felelősséget.

7. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az eseményre vonatkozó szabályokat és előírásokat betartja, és tudomásul veszi, hogy a program során más útvonalra és helyszínekre nem térhet ki. Amennyiben Vevő a szervező utasításait nem követi vagy azokat megszegi, a program során történt balesetekért, sérülésekért vagy bármilyen nem várt kárért a program szervezői nem felelnek. Vevő a program helyszínén, az általa okozott rongálásért, anyagi kárért teljes mértékben felelősséget vállal.

8. A programon szigorúan tilos a részvétel alkohol, vagy más tudatmódosító szer hatása alatti állapotban. A Szervezőnek joga van megtagadni az alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt lévő, valamint a programon részt vevő látogatókat zavaró vagy inzultáló személy programon való részvételét. Ebben az esetben pénzvisszafizetésre, jóváírásra Szervezőnek nincsen módja.

9. A programok során Szervező vagy megbízottja fényképeket, videofelvételeket készíthet, amelyeket későbbiekben saját céljára felhasználhat. A felvételeken szereplő személyek a sétára való jelentkezésükkel elfogadják ezt, további hozzájárulásukat Szervező nem köteles kikérni.

10. Vevő a program során csak azokon a helyeken készíthet fotó- és videófelvételeket, ahol erre a Szervező engedélyt ad. A felvételek kizárólag privát felületeken jelentethetők meg, minden egyéb felhasználás engedélyéhez kötött.

11. A vásárlás során megadott személyes adatokat Szervező harmadik félnek nem adja át, a megadott adatokat kizárólag az esemény lebonyolítása céljából használja fel. A hatályban lévő Adatvédelmi Tájékoztatónk itt olvasható.

12. Vis maior esetén (betegség, árvíz, földrengés, egyéb természeti katasztrófák, stb), amennyiben a program meghiúsul, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Az esemény pótlására meghirdetett további időpontokra a Vevőnek újra jelentkeznie kell.

A fentiekben meg nem határozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadóak.