PANNON VERSENYJÁTÉKOK 2022/2023

Országos tanulmányi versenysorozat az ókori kultúrákról​

Pannon versenyjátékok 2022/2023

Pannon versenyjátékok 2022/2023

zoÓkori sztori

Hogy akart túljárni a fáraókori fecske a tenger eszén? Miért balzsamozták be Egyiptomban a macskákat? Ki a gyorsabb: a legnagyobb görög hős vagy egy teknősbéka? Mi fán terem a lernai hüdra? Hogy hívták Nagy Sándor és Caligula császár kedvenc lovait?

Tartsatok velünk a Pannon Versenyjátékok idén is rengeteg érdekességgel szolgál majd a zoÓkorról!

A Palladion Műhely és a Pécsi Tudományegyetem Klasszika-filológia Tanszéke a 2022/2023-as tanévben is közösen hirdet tanulmányi versenyt az ókori egyiptomi és görög-római kultúráról magyarországi és Kárpát-medencei iskolák 5–12. évfolyamos diákjai számára.

Jelentkezési határidő: 2022. október 21. (Kheirón Küldetés),
2022. november 18. (HyperQuest és Aenigmata Latina).

Jelentkezni egy vagy több kategóriában is lehet. A jelentkezési űrlap ITT érhető el. 

A versenyre a nevezés díjtalan. Köszönjük, ha adománnyal támogatja a versenyt szervező Palladion Műhely munkáját.

VERSENYKATEGÓRIÁK

A Palladion Műhely és a Pécsi Tudományegyetem Klasszika-filológia Tanszéke a 2022/2023-as tanévben is közösen hirdet tanulmányi versenyt az ókori egyiptomi és görög–római kultúráról magyarországi és Kárpát-medencei iskolák 5–12. évfolyamos diákjai számára.

Jelentkezési határidő: 2021. október 21. (Kheirón Küldetés),
2021. november 18. (HyperQuest és Aenigmata Latina).

Jelentkezni egy vagy több kategóriában is lehet. A jelentkezési űrlap ITT érhető el. 
A versenyre a nevezés díjtalan.

Köszönjük, ha adománnyal támogatja a versenyt szervező Palladion Műhely munkáját.

VERSENYKATEGÓRIÁK

VERSENYKATEGÓRIÁK

Kheirón Küldetés

Háromfordulós online pályázat és kreatív versenymű-készítés 5–7. és 8–10. osztályos csapatoknak
Érdekel, mi van az apróbetűn túl? Szívesen mélyedsz el egy-egy új témában? Szeretsz csapatban dolgozni?
KUTASS VELÜNK!

HyperQuest

Kétfordulós online kvíz az ókori kultúrákról 7–12. osztályos csapatoknak
Szereted a pörgős vetélkedőket? Profin keresel az interneten? Vagy fejből tudsz mindent?
JÁTSSZ VELÜNK!

Aenigmata Latina

Kétfordulós latin nyelvi és fordítási verseny egyéni versenyzőknek két tudásszinten
Az ókor mellett a latin nyelv is érdekel? Az auktorok hozzád nem rébuszokban beszélnek? Perfektül megy a declinatio és a coniugatio?
FORDÍTS VELÜNK!

Kheirón Küldetés

Izgalmas történetekre, színes képanyagra és játékos tartalmakra épülő online feladatsor, amelynek három fordulója az ókori Egyiptom, Görögország, illetve a Római Birodalom világába kalauzolja el a diákokat.
Az idei verseny az állatok sokoldalú szerepén keresztül foglalkozik az antik kultúrákkal, egy-egy bevezető szöveg, valamint a témához kapcsolódó ókori források és műtárgyak révén. A feladatsorok az egyiptomi, görög és római kultúrtörténet általánosabb megismerését szolgálják, és a versenytől függetlenül, a tanórákon is használhatók.

Az online megmérettetést kreatív pályamunka zárja le, amelyhez a három forduló feladatai nyújtanak majd támpontot.

Korosztály: 5–7., illetve 8–10. osztályos tanulók
Egy csapat létszáma legfeljebb 15 fő lehet. A feladatsor és a pályamunka mindenki számára azonos, az értékelés viszont korosztályok szerint történik.

Segédeszközök: a fordulók megoldásához bármilyen segédeszköz használható. Előzetes felkészülésre nincs szükség, az interaktív anyagok szövegértésre, kreativitásra, de legfőképpen a játék és a csapatmunka örömére épülnek.

A jelentkezési határidő 2022. október 21., a verseny további menetrendjét lásd a Versenynaptárban.

HyperQuest

Kreativitásra és gyorsaságra építő tudáspróba 1–3 fős csapatoknak* az ókori egyiptomi és görög–római kultúrához kapcsolódó kérdésekkel. A 2022/2023. évi verseny az állatok sokoldalú szerepén keresztül foglalkozik az antik kultúrákkal: a feladatok az ókori egyiptomi, görög és római történelemhez, irodalomhoz, kultúrtörténethez, mitológiához és képzőművészethez kapcsolódnak.

*1 főből álló „csapat” jelentkezését is elfogadjuk! 🙂

Korosztály: 7–12. évfolyam

FIGYELEM! A 2022/2023-as tanévben nem hirdetünk külön HyperQuest.LAT kategóriát.

A versenyfeladatok online megoldásához minden csapatnak legalább egy számítógépre lesz szüksége, amelyről eléri az internetet.
Segédeszközök: Minden segédeszköz használata megengedett: jegyzetek, könyvek, internet, de a csapatoknak önállóan kell dolgozniuk.

• Az általános és középiskolában használt történelem, irodalom és művészettörténet tankönyvek
• A Kheirón Küldetés versenykategória korábbi és idei feladatsorai
Hyperión, a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének online lexikona
• Jean-Claude Belfiore – Karsai György (szerk.): A görög és római mitológia lexikona. Budapest 2008.
• Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Budapest 1998, 333–339.
• Majoros József: Római élet. Budapest 1996.
• Philip Matyszak: Antik Athén – Napi öt drachmából. Scolar Kiadó. Budapest 2019 (vagy korábbi kiadásai)
• Philip Matyszak: Antik Róma – Napi öt denariusból. Scolar Kiadó. Budapest 2019 (vagy korábbi kiadásai)
• Donald P. Ryan: Ókori Egyiptom – Napi öt debenből. Scolar Kiadó. Budapest  2019 (vagy korábbi kiadásai)
• Az Ókor folyóirat 2014/3-es tematikus száma (Állat) 
• Plinius: Természetrajz VIII. könyv. Fordította: Darab Ágnes. Kalligram Kiadó. Budapest 2014. (185. oldaltól)
• Nigel Spivey – Michael Squire: Az antik világ panorámája. Budapest 2005.
• Anna Swiderkowna: A hellenizmus kultúrája. Budapest 1981, 96–171, 277–314.
• Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia. Budapest 1960 (vagy későbbi kiadások)

Aenigmata Latina minores

Ebben a versenykategóriában azoknak a latin nyelvet tanuló diákoknak a jelentkezését várjuk, akiknek a tudásszintje a magyarországi országos latinversenyek minores szintjének felel meg.

Elvárt nyelvtani tudásszint: declinatiók I–V., fontosabb névmások (is ea id, ille illa illud, hic haec hoc, qui quae quod), melléknévfokozás és adverbiumképzés, coniugatio I–IV: imperfecta actio indicativus és praesens perfectum.

Korosztály: A minores kategóriában – a magyarországi országos latin nyelvi középiskolai tanulmányi versenyek hagyományainak megfelelően – nevezhet életkortól és/vagy évfolyamától függetlenül, aki nyolc- vagy hat- vagy négyosztályos középiskolában vagy az általános iskola felső tagozatán legfeljebb egy éve tanul latint, vagyis legkorábban 2021 szeptemberében kezdett el latint tanulni.

Feladat: FIGYELEM! VÁLTOZÁS! 
Mivel a verseny fontos eleme, hogy szabadon lehet internetes forrásokat és eszközöket használni, és ezt a továbbiakban is fent szeretnénk tartani, a latin nyelvi verseny minores kategóriájának feladattípusán változtatnunk kell. Ennek az az oka, hogy a Google fordító funkciója könnyebb latin szöveget többé-kevésbé precízen le tud fordítani, de a használatát nem tudjuk és nem is akarjuk kizárni. Ezért más formát adunk a kezdő latintanulók versenyének.

A 2022/23-as tanévben a minores kategória feladatlapja (mindkét fordulóban) több rövidebb szakaszból fog állni, amelyek egy rövidebb „szöveget” (egy vagy két latin mondatot) és/vagy képet és ahhoz kapcsolódó nyelvtani, szókincsbeli, szövegértéssel és kulturális ismeretekkel kapcsolatos feladatokat tartalmaznak majd.

Aenigmata Latina maiores

Ebben a versenykategóriában azoknak a latin nyelvet tanuló diákoknak a jelentkezését várjuk, akiknek a tudásszintje a magyarországi országos latinversenyek maiores szintjének felel meg, tehát a minores szinten felül: a négy coniugatio teljes aktív és passzív ragozása, participiumok és infinitivusok, accusativus és nominativus cum infinitivo, participium coniunctum és absolutum, gerundium, gerundivum, coniunctivus főmondati használata, consecutio temporum.

Korosztály: A maiores kategóriában – a magyarországi országos latin nyelvi középiskolai tanulmányi versenyek hagyományainak megfelelően – nevezhet életkortól és/vagy évfolyamától függetlenül, aki nyolc- vagy hat- vagy négyosztályos középiskolában vagy az általános iskola felső tagozatán már legalább két évet tanult latint, vagyis 2020 szeptemberében vagy korábban kezdett el latint tanulni.

Feladat: összetettebb latin nyelvű szöveg magyarra fordítása és a szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása.

Segédeszközök: bármilyen segédeszközt lehet használni (szótár, saját jegyzet, könyv, számítógép, tablet, telefon, internet, stb.), de a feladatot a versenyzőnek önállóan kell megoldania. A fordítás elkészíthető papíron vagy számítógépen.

Felkészüléshez ajánlott könyvek
N. Horváth Margit – dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv I–IV. OFI (NT-13119-419/NAT)
Nagy Ferenc – Kováts Gyula – Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. OFI (NT02075)

Kheirón Küldetés
2022.10.14. péntek: az 1. forduló feladatainak közzététele
2022.10.21. péntek: jelentkezési határidő a Kheirón Küldetés versenykategóriára
2022.11.18. péntek: az 1. forduló feladatainak beküldési határideje, a 2. forduló feladatainak közzététele
2022.12.16. péntek: a 2. forduló feladatainak beküldési határideje
2023.01.09. hétfő: a 3. forduló közzététele 
2023.02.03. péntek: a 3. forduló feladatainak beküldési határideje, a pályamű részletes tudnivalóinak közzététele
2023.03.03. péntek: a kreatív pályamű beküldési határideje

HyperQuest és Aenigmata Latina
2022.11.18. péntek: jelentkezési határidő a HyperQuest és az Aenigmata Latina versenykategóriákra
2022.11.25. péntek: 1. (iskolai) forduló
2023.01.06. péntek: az 1. (iskolai) forduló értékelésének beküldési határideje
2023.01.13. péntek: az 1. (iskolai) forduló eredményhirdetése
2023.03.03. péntek: az országos döntő időpontja

Eredményhirdetés az összes kategóriában: 2023.03.31. péntek

A versenyfelhívást pdf-formátumban INNEN lehet letölteni.

Kérdéseikre szívesen válaszolunk a pecs.hyperion@gmail.com címen.

A HyperQuest és Aenigmata Latina versenykategóriák legjobbjai díszoklevelet és ajándékokat kapnak.

A Kheirón Küldetés valamennyi fordulóját teljesítő csapatok díszoklevelet és ajándékokat kapnak, az első helyezetteket ókori tematikájú csoportfoglalkozáson látjuk vendégül a Palladion Műhelyben.

Az ünnepélyes díjátadó időpontját és helyszínét később közöljük.

Gyakori kérdések

Nincs. A verseny mindegyik kategóriájában ingyenes a részvétel, de megköszönjük, ha munkánkat lehetőség szerint adománnyal támogatja

A Kheirón Küldetés versenykategóriáiban szülő is nevezhet versenyző(ke)t. Ebben az esetben a felkészítő tanár adatai helyett a szülő adatait kell megadni a jelentkezési lapon.

Igen, a Kheirón Küldetés és a HyperQuest versenykategóriákban egy fő is indulhat (de csapatban könnyebb és mókásabb is!).

Természetesen, felkészítő tanárként bármely kategóriában bármennyi csapatot indíthat a versenyen.

A 2022/2023-as tanévben a HyperQuest és az Aenigmata Latina kategóriák döntőjét az 1. fordulóhoz hasonlóan online rendezzük meg. 

A HyperQuest és az Aenigmata Latina kategóriák mindkét fordulójának napja rögzített, minden iskolában 2022. november 25-én kell az első fordulót lebonyolítani, a döntőt pedig 2023. 03.03-án.

Az iskolai fordulót a megadott napon az ajánlottól eltérő időpontban is meg lehet tartani. Ez esetben a szervező kollégát kérjük, értesítse a versenyszervezőket a választott időpontról.

Gyakori kérdések

Nincs. A verseny mindegyik kategóriájában ingyenes a részvétel, de megköszönjük, ha munkánkat lehetőség szerint adománnyal támogatja

A Kheirón Küldetés versenykategóriáiban szülő is nevezhet versenyző(ke)t. Ebben az esetben a felkészítő tanár adatai helyett a szülő adatait kell megadni a jelentkezési lapon.

Igen, a Kheirón Küldetés és a HyperQuest versenykategóriákban egy fő is indulhat (de csapatban könnyebb és mókásabb is!).

Természetesen, felkészítő tanárként bármely kategóriában bármennyi csapatot indíthat a versenyen.

A 2022/2023-as tanévben a HyperQuest és az Aenigmata Latina kategóriák döntőjét az 1. fordulóhoz hasonlóan online rendezzük meg. 

A HyperQuest és az Aenigmata Latina kategóriák mindkét fordulójának napja rögzített, minden iskolában 2022. november 25-én kell az első fordulót lebonyolítani, a döntőt pedig 2023. 03.03-án.

Az iskolai fordulót a megadott napon az ajánlottól eltérő időpontban is meg lehet tartani. Ez esetben a szervező kollégát kérjük, értesítse a versenyszervezőket a választott időpontról.

Korábbi versenyeinkről az alábbi linkeken tájékozódhat:

• Pécsi Hyperión Verseny
• Éós levelezőpályázatok

RÓLUNK MONDTÁK:

© Palladion Műhely│AdatkezelésSütikImpresszum
Grafikus illusztrációk: www.freepik.com; www.canva.com