FEDEZD FEL A FÁRAÓK FÖLDJÉT!

TARTALOM

TARTALOM

1. ÚT A SIVATAGBA

     1.1. Térkép papiruszon

A világ egyik legelső térképe egy több mint 3000 éves egyiptomi papiruszon maradt fenn. Vajon hol fekszik a valóságban a térkép által jelölt terület és miről volt nevezetes? Az alábbi ismertetőben fontos tudnivalókat árulunk el erről a különleges dokumentumról – lapozzátok végig és oldjátok meg a feladatokat! (A jobb alsó sarokban található gombbal teljes képernyőre állíthatjátok az ablakot.)

     1.2. Sziklába vájt krónikák

Egyiptom sokezer éves története során számos uralkodó küldött felderítő csapatokat a keleti sivatagba, amelyet az egyiptomiak Min isten szent területeként tiszteltek. A Kr. e. 2. évezred kezdetén (több mint 4000 évvel ezelőtt) IV. Mentuhotep Nebtauiré fáraó hatalmas serege érkezett a Vádi Hammamat vidékére. A csodákban bővelkedő útról a területen több sziklafelirat is tanúskodik, amelyek részben az uralkodó, részben pedig az expedíció vezetője, Amenemhat szemszögéből örökítik meg a történteket.

Amenemhat feliratai a Vádi Hammamat szikláin. Fotó: kairoinfo4u, forrás: Flickr.

Olvassátok el az alábbi kivonatokat, majd húzzátok a címeket a szövegrészleteknek megfelelő betűjelekhez.

Második uralkodási év, az áradás évszakának második hava, 3. nap.
A csoda, ami megesett őfelségével: a hegyek vadjai jöttek el hozzá. Gazella jött, hasában kicsinye. Egyenesen feléjük tartott, visszanézett, de nem hátrált meg. Elérte e fenséges hegyet, ezt a kőtömböt, ami még a helyén hevert, kiválasztva a szarkofág fedele számára. Ott ellette meg kicsinyét a fáraó seregének szeme láttára. …
(Lejegyezte) a herceg, a városi kormányzó, a hivatalok vezetője, elöljárója mindannak, amit az ég adományoz és amit a föld megalkot és amit a Nílus meghoz, elöljárója mindeneknek ebben az országban, a vezír, Amenemhat.

Második uralkodási év, az áradás évszakának második hava, 15. nap.
Hórusz: a két ország ura; A két úrnő: A két ország ura; Arany istenek; Felső- és Alsó-Egyiptom királya: Nebtauiré; Ré fia: Mentuhotep, aki él örökkön örökké.
… Felségem elküldte a herceget, a városi kormányzót és vezírt, a munkák elöljáróját, a király kegyeltjét, Amenemhatot tízezer fős sereggel… hogy hozzanak számomra értékes tömböt ennek a hegynek kövéből, amelynek kiválóságait Min isten alkotta meg… hogy a két ország ura elhozza magának, amire a szíve vágyik, az ő atyjának, Minnek földjéről.

Második uralkodási év, az áradás évszakának második hava, 15. nap.
Királyi megbízatás, amelyet a herceg és városi kormányzó … vitt véghez. Az én uram, Felső- és Alsó-Egyiptom királya, Nebtauiré Mentuhotep, éljen örökké, engem küldött el, hogy megalkossam műemlékeit e földön. Engem választott városa élére, engem tett kedveltté udvarában. Őfelsége megparancsolta, hogy sereg keljen velem útra erre a fenséges vidékre. Az egész ország legjobbjai követtek: bányászok, mesteremberek, kőfejtők, kézművesek, rajzolók, kőfaragók, aranyművesek, a fáraó kincstárnokai a kincstár minden részlegéből és a palota minden hivatalából.

Felső- és Alsó-Egyiptom királya, Nebtauiré Mentuhotep, éljen örökké. Az áradás évszakának második hava, 23. nap.
Elkezdődött a munka a szarkofágnak való kőtömbbel ezen a hegyen. Megismétlődött a csoda: eső esett. Megmutatkozott az isten az ő hatalmasságában: a fennsík tóvá változott, felért a víz a kő pereméig, kutat találtak a völgy közepén, színültig tele friss, tiszta vízzel – nem piszkított bele gazella, rejtve volt a barbárok elől. Meghallották ezt az egyiptomiak, földig hajoltak az Egyiptomban lévők délen és északon, és dicsőítették őfelsége jóságát örökkön örökké…

     1.3. Expedíciós hétpróba

Tegyétek próbára a tudásotokat és a fenti szövegrészletek alapján válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

     1.4. Keresd a kakukktojást!

Ha megvan a „kakukktojás”, irány a következő feladatsor, amelyben alaposabban is megismerkedhettek ezzel a tárggyal.

2. TÉRKÉP MÁSKÉPP

Az előző feladatsorban megismert torinói bányapapirusz nagyon ritka és különleges lelet, amely viszonylagos pontossággal ábrázolja Egyiptom egy területének földrajzi és kőzettani jellegzetességeit, illetve az ott található építményeket.
Az egyiptomiak azonban nemcsak térképen örökítették meg az őket körülvevő világot: az alábbiakban azt tekintjük át, milyen sokféle módon jelenítették meg a valós és elképzelt tereket, az univerzumot és az azt benépesítő lényeket.

     2.1. Rend és káosz: a Narmer-paletta

Az egyiptomiak úgy tartották, hogy országuk maga a rendezett világ, amelynek határain kívül zűrzavar uralkodik. A rend fenntartása a mindenkori fáraó feladata volt, aki győztes háborúival tett eleget kötelességének, ilyenkor ugyanis újabb és újabb területeket hódított meg a káosztól a rend számára.

Az egyiptomi történelem egyik legelső uralkodója Narmer fáraó volt, az ő emlékét őrzi ez a nagyméretű, sötét színű kőtábla. Kattintsatok a képen a plusz jelekre, és elmagyarázzuk, hogyan lesz ebből a hatalmas „sminkpalettából” a „rendezett világ” emlékműve. (A Narmer-palettáról bővebben is olvashattok a Kheirón Klub múzeumában!)

     2.2. Hórusz útján

I. Széthi buzogányával lesújt Egyiptom ellenségeire, akiket a hajuknál fogva vonszol Amon isten elé. Egyiptom, Karnaki templom. Forrás: memphis.edu.

Az ellenségre lesújtó és az ország rendjét hódító háborúkkal biztosító fáraó ábrázolása, amelyet már a Narmer-palettán is láthattunk, végigkíséri az ókori Egyiptom történetét és művészetét.
Most közel két évezredet ugrunk előre az időben: a Kr. e. 14. és 13. század fordulóján járunk a thébai Karnakban, Amon isten hatalmas templomában, ahol I. Széthi (a híres II. Ramszesz atyja), a 19. dinasztia egyik nagy fáraója véste kőbe dicső hadjáratainak történetét.

Széthi több háborút is vezetett Egyiptom szomszédai ellen. Uralkodása első évében észak felé indult a Nílus deltájának keleti részén fekvő Tjaru-erődből, és seregét a Földközi-tenger partján fekvő Hórusz-úton egészen Kánaán városáig vezette, majd diadalmasan tért vissza Egyiptomba, hogy zsákmányát Amonnak ajánlja. A hadjárat eseményeit a karnaki templom hatalmas oszlopcsarnokának falán örökítették meg: sétáljatok velünk végig előtte! (A lapozót a jobb felső sarokban tudjátok nagyítani.)

     2.3. Kőből épült kozmosz

A fáraó nemcsak hódító háborúkkal szavatolta a világ rendjét, hanem az istenek tiszteletére emelt templomok építésével is. Ezen a fotón a magasból látható a karnaki templom. Megtaláljátok, hová vésték fel I. Széthi hadjáratainak krónikáját? Kattintsatok rá!

Az ókori egyiptomiak a templomot az istenek lakhelyének tartották, és a szentélykörzet egyes elemeinek szimbolikus jelentőséget tulajdonítottak. A bejáratot alkotó hatalmas kaputornyot, a pülont, a sivatagi horizonttal azonosították, ahol a nap lenyugszik és felkel.
Az oszlopcsarnok a nílusi papiruszbozót kőből épített mása volt, a templom mennyezete pedig maga a csillagos ég. A szentélykörzetben álló tóban az ősvizet látták, amely a világ kezdetén elárasztotta a földet, sőt, valószínűleg a templomkörzet hullámzó vályogtégla falai is az áradó víz hullámait utánozták. A templom legbelső szentélye, ahol a mennyezet a legalacsonyabb, a padló pedig a legmagasabb volt, az ősdomb képét idézte fel, ahol a teremtés kezdetén előbukkant a föld.

     2.4. Túlvilági útikalauz

Egyiptom országát nem csupán a szemnek látható világ alkotta – hozzátartozott a túlvilág, a Duat is, ahová , a napisten is minden este alászállt. Az itt következő kártyákon ennek a veszélyes és titokzatos birodalomnak mutatjuk meg néhány szegletét és lakóját.

Nos, készen álltok egy túlvilági utazásra? Ha elég gyorsan megtaláljátok a szókeresőben elrejtett tizenöt egyiptomi nevet, semmi veszély nem leselkedhet rátok! 😉
(A sorokat vízszintesen balról jobbra, illetve függőlegesen és átlósan fentről lefelé olvassátok, ha pedig kell még egy kis segítség, a szólistát a rejtvény alatt találjátok.)

3. A KERTI TÓTÓL A FÖLDKÖZI-TENGERIG

A túlvilág veszélyei után a harmadik feladatsorban szelídebb vizekre evezünk: benézünk egy thébai díszkertbe, azután pedig háborúzás helyett az ókori diplomácia világával ismerkedünk.

     3.1. Műveljük kertjeinket!

Az alábbi festmény egy egyiptomi előkelőség, Rekhmiré sírjának falát díszítette, és valamikor a Kr. e. 15. században készült. Tanulmányozzátok a képet, majd válasszátok ki a lenti mondatpárok közül a helyes állításokat! Ha összeolvassátok a jó megoldások kezdőbetűjét, megtudjátok, milyen fontos tisztséget viselt Rekhmiré.

     3.2 Követ követet követ

Rekhmiré kertjének ábrázolása a valóság minél több elemét igyekszik egyszerre megmutatni: „kiteríti” a tájat, hogy annak minden fontos eleme látszódjon, és egyetlen térben jelenít meg eltérő időpontokban zajló cselekvéseket.
Az egyiptomi síkábrázolások másik sajátossága, hogy a jeleneteket sávokba rendezik, amelyek kifejezhetnek időbeliséget és térbeliséget is, de akár az adott esemény nagyságára, teljességére is utalhatnak.

Ez a kép szintén Rekhmiré sírjából származik: ezúttal a vezír hivatali munkájába nyerünk betekintést. (A képet kattintással nagyíthatjátok.)

Rekhmiré az Újbirodalom egyik nagy fáraója, III. Thotmesz uralkodása idején töltötte be az egyiptomi államigazgatás egyik legfontosabb tisztségét: feladatai közé tartozott többek között az Egyiptomba érkező külföldi követek és velük együtt a sok hódoló ajándék fogadása.

A képen bal felől Punt, Kréta, Núbia és Szíria követei sorakoznak, jobbról Rekhmiré írnokai veszik számba az ajándékokat. Összegyűjtöttük, mi mindent kell feljegyezniük, de a felsorolásba a strucctojások mellett néhány kakukktojás is keveredett. 😉

Ennyi ajándék között nem lehetett könnyű rendet tartani:
ti megtaláljátok minek mi a párja?

     3.3 Egy egyiptomi Bübloszban

Egy töredékes papiruszon fennmaradt egyiptomi elbeszélés olyan történetet őrzött meg, amelyről ma sem tudjuk biztosan, hogy valós vagy fiktív eseményeket örökít-e meg. A történet főhőse, Venamon, komoly megbízatást kap: Amon szent bárkája számára kell cédrusfát szereznie a libanoni Bübloszban. Útközben számos viszontagság éri, amit maga is csellel próbál meg orvosolni. A következő szövegrészlet azt beszéli el, hogyan rostokol Büblosz partjainál, majd nyer bebocsátást a fejedelemhez.

     3.4. A kaputorony ablaka

Ülve találtam a fejedelmet kaputornyában,
hátát nekivetette egy ablaknak,
és a Szíriai Nagy Tenger hullámai a tarkójáig áradtak.

Venamon tehát Zakar-Baál előtt áll a fejedelem fogadótermében, az ablakon át kinéz a tengerre, s talán még a sátrát is látja, amelyben Amon szobrát elrejtette…

Képzeljétek magatokat egy egyiptomi kézműves helyébe, és az egyiptomi síkművészet stílusában ábrázoljátok nekünk ezt a jelenetet. Kőbe vésni nem kell, bármilyen technikát használhattok, a méret A4 legyen. Az elkészült alkotásokat töltsétek fel a feladatlappal együtt, és küldjétek el postán is a címünkre:

Palladion Műhely 
Budapest 23 Posta
1277 Török utca 2.
Postafiók 65.

4. EGYIPTOM A NÍLUSON INNEN ÉS TÚL

     4.1. Az áradó Nílus: Hápi

Őfelsége így szólt:

Hápi a Két Ország éltetője, élelem, táplálék megérkezte után jön létre; bizony minden ember az ő felügyelete alatt él, azután kap minden erőre, hogy ő megújul.

Tudom, mi található az iratok hivatalában, mi van a könyvek házában: Hápi a két barlangból jön elő, hogy biztosítsa az istenek áldozati kenyereit.

Az egyiptomiak tudták, hogy a Nílus dél felől érkezik az országba, de úgy is gondolták, hogy a víz részben Egyiptom földjéből tör a felszínre, hogy az országot táplálja. Az áradó folyót istenként tisztelték és Hápinak nevezték: alakjában egyszerre jelenítettek meg férfi és női vonásokat, ami a termékenységre utalt. Nézzétek meg az alábbi képeken Hápi ábrázolásait és húzzátok hozzájuk a megfelelő meghatározásokat.

     4.2. Egy görög-római folyamisten: Neilosz

Az egyiptomiak csak az áradó Nílust nevezték Hápinak – amikor a víz visszahúzódott, a megnevezése egyszerűen „folyó” volt. A mi Nílus szavunk a görög Neilosz (latin Nilus) névből ered: a görög mitológia szerint Neilosz Ókeanosz és Téthüsz gyermeke volt, a folyamistenek egyike. Hápi alakjához hasonlóan Neilosz ábrázolásában is a föld termékenységét és bőségét érzékeltető képjelek ismétlődnek – és persze az Egyiptomot idéző motívumok.
Neilosz egyik leghíresebb szobrát ma a Vatikáni Múzeum őrzi. Kattintsatok a képen a plusz-jelekre és fedezzétek fel velünk a szobor részleteit!

     4.3. Így díszítsd az otthonod: Egyiptom Itáliában

A vatikáni szobor által megidézett nílusi világ nem csupán az egyiptomi istenekhez kötődő szentélyekben volt jelen Itáliában, hanem az előkelő római polgárok mindennapjaiban is: megjelent az elegáns villák parkjaiban, az épületeket díszítők freskók, terrakotta-lapok és mozaikok díszítésében.

A következő kvíz megfejtéséhez nem kell más, csak jó megfigyelőkészség. Tartsatok velünk!

     4.4. Núbiától Hollandiáig: egy templom élete

A taffai templom egykor Egyiptom és Núbia határán állt, a Nílus nyüzsgő partjainál: két évezreden át különböző világokat kötött össze. Új otthonában ugyanez a feladata: a múzeum épületében is emberek sokasága között teremt kapcsolódási pontokat, és megmutatja, hogy a múlt látszólag mozdulatlan, kőbe dermedt emlékei mögött életek húzódnak, az ókortól napjainkig.

Ha van kedvetek, készítsetek életképet a csapatotokról a feladatok megoldása közben, és tegyétek közzé a fotókat Instagramon. Használjátok a #kheironkuldetes hashtaget, hogy láthassunk titeket, hiszen a legjobb képeket mi is megosztjuk a Palladion Műhely instagramján.
Ha nincs nyilvános Instagram fiókotok, a fotókat e-mailben is elküldhetitek nekünk a pecs.hyperion@gmail.com címre.

MEGOLDÁS BEKÜLDÉSE

A Kheirón Küldetés első fordulójának beküldendő feladatsorát ITT éritek el.

Az űrlap kitöltéséhez egy gmail-fiók használatára van szükség. Ennek segítségével az űrlap 30 napon keresztül tárolja a már kitöltött adatokat, amelyek a beküldés időpontjáig szabadon módosíthatók. Az űrlapot nem kell egyszerre kitölteni, szakaszokban is megoldhatjátok, és segítségképpen bármikor visszanézhetitek hozzá a forduló feladatait.

FONTOS: A fenti négy fejezet interaktív feladatai a tanulást és a gyakorlást szolgálják, megoldásukat a rendszer nem rögzíti, az ott elért pontszámok nem számítanak be az eredménybe! Az első forduló eredményét kizárólag a beküldendő űrlap pontszámai adják. 

© Palladion Műhely│AdatkezelésSütikImpresszum
Grafikus illusztrációk: www.freepik.com; www.canva.com