Adatkezelési tájékoztató

A Palladion Műhely az antik hagyomány művelésére Egyesület (a továbbiakban „Adatkezelő”) mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelések során megfeleljünk a fent említett jogszabályi feltételeknek, valamint az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő
neve: Palladion Műhely az antik hagyomány művelésére Egyesület
székhelye és postacíme: 1027 Budapest, Kacsa utca 22. 1/11
adószáma: 19307680-1-41
e-mail címe: info@palladion.hu


A Palladion Műhely a webhelyen a következő személyes adatokat kezeli:

1. A Pannon Versenyjátékok (Kheirón Küldetés, HyperQuest, Aenigmata Latina) országos tanulmányi verseny megszervezése és lebonyolítása

A versenyre való nevezéssel a kapcsolattartó pedagógus vagy szülő hozzájárul a saját és az általa benevezettek lent részletezett adatainak kezeléséhez.

1.a
A kezelt adatok köre: Kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, iskolája, iskolájának címe, a benevezett csapat(ok)ban résztvevő tanulók neve és osztályfoka.

A kapcsolattartó kiskorú versenyzők adatait is megadja, ekkor feltételezzük, hogy az illető rendelkezik az érintettek hozzájárulásával a nevezéssel együtt járó adatkezeléshez. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Ezen hozzájárulás megtörténtét a regisztrálónak Adatkezelő kérésére igazolnia kell. A személyes adatok kezeléséhez általában nem szükséges az írásos hozzájárulás, ezért mi sem terheljük Önt bürokratikus előírásokkal, azonban kétség vagy hatósági megkeresés esetén köteles a hozzájárulás megtörténtét bizonyítani számunkra.

A felhasználás célja: A verseny megszervezése, lebonyolítása, kapcsolattartás, a versennyel kapcsolatos tájékoztató e-mailek küldése a verseny tanévében (szeptember 1-től augusztus 31-ig).

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett hozzájárulása, valamint GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség.

Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő munkatársai és megbízottjai. A nevezés Google form jelentkezési lap kitöltésével történik, a Google formra vonatkozó adatkezelési irányelvek ITT tekinthetők meg.

Megőrzési idő: Az adatokat az Adatkezelő számítógépes rendszerén korlátlan ideig, illetve az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük. Folyamatban lévő nevezés esetén a személyes adatok törlése csak a nevezés törlésével együtt lehetséges.

1.b
A kezelt adatok köre: A nevezési adatok (csapat neve, évfolyama, iskolája, csapattagok neve, felkészítő tanárok neve) mellett a csapat válaszai, pontszáma, helyezése, díjazása.

A felhasználás célja: Emléklapok és oklevelek kiállítása, eredmények közzététele az interneten és kiállítási helyszíneken, jutalmak kiosztása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett hozzájárulása, valamint az Adatkezelő jogos érdeke (a verseny lebonyolítása, dokumentálása).

Az adatok megismerésére jogosultak: A csapat versenymegoldásai a kreatív pályamű kivételével csak az őket regisztráló kapcsolattartó és az Adatkezelő munkatársai számára érhetők el. Az elért eredmény az Adatkezelő honlapján nyilvános; a résztvevők a nevezéskor hozzájárulásukat adják ezen adatok nyilvános eredménylistákban való közléséhez. A feladatlapok, tesztek kitöltése a Google form felületén keresztül történik, a Google formra vonatkozó adatkezelési irányelvek ITT tekinthetők meg.

Megőrzési idő: Az Adatkezelő számítógépes rendszerén korlátlan ideig.

2. Támogatás nyújtása a Palladion Műhely az antik hagyomány művelésére Egyesület részére.

A kezelt adatok köre: támogatást nyújtó neve, támogatás összege, támogatás gyakorisága és ideje, banki átutalás esetén a támogató bankszámlaszáma.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség, azaz a 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Sztv.) 169. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő törvényi rendelkezés.

Az adatkezelés időtartama: az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései alapján, az adatfelvételtől számított legalább 8 év.

Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő munkatársai, valamint az Adatkezelő könyvelését végző cég megbízott munkatársai. Az adatkezelés módja: elektronikus.


3. Hozzászólások közzététele a palladion.hu webhelyen

Amikor valaki hozzászólást fűz egy bejegyzéshez, az oldal tárolja a hozzászólási űrlapon kezelt adatokat, valamint a hozzászóló IP-címét. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Spam ellenőrzés céljából a kommenteket az Akismet szolgáltatása szűri.

A Gravatar szolgáltatás felé az e-mail címből előállított anonim karakterlánc (hash) kerül továbbításra, hogy a szolgáltatás felismerhesse a felhasználót. A Gravatar felhasználási feltételei ITT tekinthetőek meg. A hozzászólás elfogadása után a hozzászólás tartalma, valamint a profilkép nyilvánosan is megjelenik.

Amennyiben a felhasználó hozzászólást tesz közzé az oldalon, bejelentkezve maradhat, amennyiben engedélyezi nevének és email-címének tárolását egy sütiben. Az adatok tárolása a felhasználó kényelmét szolgálja, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen újra kitöltenie az adatmezőket. A sütik érvényessége 1 év. A webhely sütiszabályzatát ITT találja.

A weboldalon hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely minden olyan adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó a webhely rendelkezésére bocsátott. Kérhető továbbá minden korábban megadott személyes adat törlése, kivéve azokat az adatokat, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

A hozzászóló felhasználói adatait titkosan kezeljük.

4. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha a felhasználó a másik honlapot látogatta volna meg. Ezek a webhelyek adatokat gyűjthetnek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használhatnak, és amennyiben a látogató felhasználói fiókkal rendelkezik és be van jelentkezve az adott oldalra, figyelhetik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést. A palladion.hu webhelynek a beágyazott tartalmak által kezelt adatokhoz nincs hozzáférése.


Személyes adatok módosítása és törlése
A személyes adataik módosítását és törlését az érintettek a vonatkozó törvényeknek megfelelően bármikor kérhetik. Folyamatban lévő nevezés esetén az adatok törlése csak a nevezés törlésével együtt lehetséges. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A törlés joga a megjelenés formájára tekintettel gyakorolható. (Például a nyomtatásban már megjelent vagy interneten közzétett anyagok már nem biztos, hogy teljes egészében törölhetők.)

Panaszkezelés
Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott esetekben a következő hatóság segítségét kérheti:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Web: naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelési tájékoztató érvényessége
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.