FÖLDGÖRÖGSÉG

TARTALOM

TARTALOM

1. KÖRUTAZÁS KÖRZŐVEL

     1.1. Járt utakon

Ismerős ez a kép? Bizony, már jártatok itt, és mi sem tévedtünk el: ismét a karnaki templomot látjátok – csak más szemszögből.


Teszünk egy kis visszatérőt az első forduló egyik helyszínére, időben viszont előre lépünk 850 évet – a görög történetírót, Hérodotoszt kísérjük el az egyiptomi papokhoz.

Muraközi Gyula fordítása

     1.2. Mi folyik a föld körül?!

A fenti részletből kiderült, hogy egy bizonyos Hekataiosz is járt a karnaki templom nagy csarnokában – körülbelül fél évszázaddal Hérodotosz előtt. Elég görögösen cseng a neve, ugye? Bizony, Hekataiosz Milétoszból származott, és állítólag nemcsak európai vidékeket járt be, hanem eljutott az afrikai és ázsiai földrész egyes térségeibe is. Lapozzátok végig az alábbi ismertetőt, hogy megtudjátok, mi köze a Tér/Képhez!

 

     1.3. Helytálló állítások

Most, hogy megtaláltuk a helyünket egy világutazó tudós tengernyi elképzelése között, picit felkavarjuk az állóvizet! Olvassátok el alaposan az alábbi mondatokat és válasszátok ki a helyes megállapítást!

     1.4. Lexikális tudós

Római mozaik Pompeiiből: Platón Akadémiája
© Museo Archeologico Nazionale di Napoli
A kép forrása: Wikimedia

Ma talán furcsa látnunk az ókori görög tudósok elképzeléseit a világról. Ugyanakkor gondoljatok bele, hogy nem állt még rendelkezésükre évszázadok alatt felhalmozott tudás vagy mindenre kiterjedő eszköztár, ami számunkra már evidens vagy legalábbis adott. Felismeréseikkel mégis több tudományág alapját vetették meg, meglátásaik felülvizsgálata pedig örökérvényű igazságokhoz vezetett el.

Az előző három feladatból kiderülhetett számotokra, hogy Hekataioszt nem csak a térképrajzolás érdekelte – sok mindennek tudója volt. 😉 A jelenkorban immár különböző tudományágak és szakterületek képviselői keresik a választ azokra a kérdésekre, amelyek Hekataioszt és Hérodotoszt is foglalkoztatták.

2. TÚL A HORIZONTON

     2.1. Alávaló titánok

Az olvasmány főszereplői – Hekataiosz mellett – „Zeusz thébai főpapjai” voltak. De hogy kerül a görögök legfőbb istenalakja a karnaki templomba? Sehogy! Hérodotosz ugyanis „lefordítja” Amon-Ré alakját a maga világképe szerint, ezért görögül, „Zeusz” néven nevezi meg az egyiptomi panteon Thébában tisztelt főistenét.

Az ókori görögök szerint Zeusz volt a leghatalmasabb isten, aki döntéseket hozott emberek, de akár istenek sorsáról is. Ám nem volt ez mindig így! Zeusz Kronosz és Rheia legkisebb gyermekeként jött a világra: megszerezte uralkodó apjától a hatalmat, amelyet aztán hosszas küzdelem árán tudott csak megszilárdítani!

     2.2. Atlasz(ok) 

Atlasz tehát a titánok egyike volt, akit később gyakran ábrázoltak földgolyóval a vállán. Az alábbi vázán azonban valaki másra nehezedik az égbolt! Kattintsatok a + jelekre, és olvassátok el, ki segített Atlasznak a teherviselésben!

     2.3. „Földiekkel játszó égi tűnemény”

A görög panteonban nem csupán az olümposzi istenalakok foglalnak helyet. A mítoszok már jóval az olümposziak születése előtti időkből is mesélnek istenekről, félistenekről, és nemcsak titánokról, hanem  különféle természeti jelenségek megszemélyesítőiről. Hadd mutassuk be nektek, hogy néhányan közülük milyen alakot ölthetnek! 😉

Az alábbi feladatban piktogrammokkal jelöltük egy görög tengeri kereskedő útinaplójának egyes pontjait. Olvassátok el, hogy hosszú útja során milyen istenekkel, jelenségekkel találkozott a hajós, és húzzátok a leírásokhoz tartozó betűket a megfelelő piktogramok fölé!

PBoreasz: Az északi szél, aki jeges leheletével olyan hűvös áramlatot képes hozni, hogy érkeztével beköszönt a tél. Őt és hét szél-testvérét szárnyas férfiakként ábrázolják, ám Boreaszt bizonyos esetekben jégcsapszerű szakállal és hajtincsekkel különböztetik meg.
T – Éósz: A Nap és a Hold testvére, a Hajnal, aki minden nap sárga ruhájában, kétlovas fogatával emelkedik ki az Ókeanoszból, és felhajt egészen az Olümposzig, hogy bejelentse bátyja, Héliosz jövetelét. Hozzá hasonlóan lovasfogaton, szárnyas női alakként ábrázolják.
N Szeléné: Héliosz és Éósz húga, a Hold. A holdkorongot vagy félholdat általában a koronáján hordja, az égen pedig szárnyas lovak vontatta fogaton vagy lóháton ülve halad keresztül.
Ó – Irisz: Az olümposziak koszorús hírnöke, akinek haladását a szivárvány feltűnése jelzi az égen. Akárcsak Éószt, őt is fiatal, szárnyas nőalakként jelenítik meg, ám kezében gyakran isteni hírnökpálcát (kérükeiont) és kancsót tart.
Ü Ókeanosz: A világ kezdetén született nagy titán, aki a Földet körülelő vizeket egymaga jelképezi. Ő táplálja az összes tengert, patakot és forrást. Általában hosszú, halfarokkal rendelkező emberként ábrázolják, fején sokszor bikaszarvakkal, kezében hallal vagy kígyóval.
H Héliosz: Maga a Nap, aki négylovas fogatával hajt végig az égbolton. Keleten fekvő palotájától indul és egészen a nyugatiig halad, majd egy aranyból készült hajó hátán utazik haza az Ókeanoszon. Ifjú férfiként, feje körül sugárkoronával ábrázolják. 

     2.4. Szentélyhatározó3. MI, TI, ŐK

     3.1. Az athéni föld ajándékai

A görög poliszok legmagasabban fekvő részét akropolisznak nevezzük. Az athéni Akropoliszról bizonyára már ti is hallottatok, s talán némelyik épületét is fölismeritek. A falakkal körülvett épületegyüttes – és különösképpen az egyik templom, a Parthenón – Pallasz Athéné „otthona” volt: az istennő Athénhoz fűződő különleges kapcsolatáról sok történetet meséltek.

A hagyomány szerint egykoron két isten vitázott a terület fölött: Pallasz Athéné és Poszeidón. Az istennő olajfát ajándékozott az athéniaknak, míg az isten szigonyát a földbe döfve sós vizű forrást fakasztott. Mind a növény, mind a tenger fontos szerepet játszott Athén egész történelmében.

     

     3.2 Tengernyi harc

Az athéniak a vallási életükben is ápolták ezt a hagyományt. Mind Athéné olajfája, mind Poszeidón sós vizű medencéje az Akropolisz egyik templomához kapcsolódott, amely Erekhtheuszról, Athén mitikus királyáról kapta a nevét – itt  mutattak be nekik is áldozatot.

A magaslatra épült Akropolisz erődítményként is funkcionált, ezért ha elfoglalták, az végzetes következményekkel járt a polisz életére nézve. A perzsa király, Xerxész elfoglalta Athént, és fölgyújtotta az Akropoliszt – Hérodotosz beszámolója szerint habár a fa is leégett, az áldozatbemutatásra készülő athéniak felfedezték, hogy törzséből kisarjadt egy zöld hajtás: ez reményt adott számukra a győzelemhez, hiszen a városvédő istennő, Athéné pártfogását ismerték föl benne.

Lapozzátok végig az alábbi összefoglalót a görög-perzsa háborúról és válaszoljátok meg a kérdéseket!

     3.3 Felleg(kártya)vár

A háború után a görög világ, s különösen Athén, fénykorát élte. A városállam jelentős bevételre tett szert a katonai szövetségből, amelyet a perzsák ellen szervezett. Hatalmas összeget szántak a város újjáépítésére – és a fellegvár, az Akropolisz romhalmazból való fölemelésére.

Olvassátok el a tudnivalókat a legjelentősebb vállalkozásról, a Pallasz Athénének szentelt templom, azaz a Parthenón építéséről!

     3.4. Énképem, de miképpen?

A fenti fejezetek ismeretében sejthetitek, hogy Hérodotosz – és minden bizonnyal Hekataiosz is – rendkívül szokatlan „idegenvezetésen” érezhette magát a karnaki templomban, a thébai főpapok társaságában – távol otthonuktól és attól, ami otthonos volt számukra. De mind a térképszerkesztő, mind a történetíró nyitott érdeklődéssel szemlélték a bejárt helyszíneket, az ott élő embereket, és kíváncsian hallgatták történeteiket saját múltjukról és jelenükről.

„Világutazásukat” a messzi földeket átölelő Poszeidón hullámai tették lehetővé: a Földközi-tenger nem elválasztotta, hanem összekötötte az embereket, a különböző népeket és kultúrákat. A találkozások pedig nem csupán a különbségek megállapítására korlátozódtak, hanem önmaguk meghatározását is segítették – és annak felismerését, hogy mit érdemes egymástól megtanulniuk és továbbadniuk.

Ha helyesen oldjátok meg a görögök univerzumának egy-egy fontos elemét magában foglaló keresztrejtvényt, épp egy ilyen titokzatos világban találjátok majd magatokat!


4. LÁTVÁNYTERVEZŐ

     4.1. Váza(tér)kép

A görög vázafestészet összetett téma: a hogyanjáról és a mikéntjéről is meséltünk már, most viszont a fekete- és vörösalakos vázaképek közé indulunk barangolni. Kattintsatok a piros gombokra és nézzétek végig alaposan a tárlóban található vázák részleteit, majd olvassátok el az alattuk szereplő állításokat. Jelöljétek, hogy melyik igaz csak a feketealakos, csak a vörösalakos, illetve mindkét vázatípusra.


     4.2. Nem hiszek a szememnek!

A vázákon csak korlátozott nagyságú felületen alkothattak a vázafestők, az építészek számára viszont a határ a csillagos ég volt. Nézzétek végig az alábbi videót, válaszoljatok a a feltett kérdésekre, és fedezzétek fel, milyen magas szinten űzték mesterségüket az ókori mérnökök! (A videót magyar felirattal láttuk el, állítsátok a filmet teljes képernyőre a jobb alsó sarokban található gombbal, hogy minden részletét jól lássátok!)


A videó forrása: YouTube

        4.3. Honnan nézed?

Az optikai korrekció eszközével nemcsak az építészetben, de a szobrászatban is találkozhatunk. Olvassátok el az alábbi részletet Platón egyik művéből, A szofista című dialógusból, amelyben Theaitétosz egy eleai vendéggel beszélget!

Vendég: Az egyik, amit látok benne, a képmáskészítés művészete. Nyilvánvalóan ezzel van dolgunk, amikor valaki a mintakép arányait követi mind hosszúságban, mind szélességben, mind pedig mélységben, ezenkívül a megfelelő színeket is megadja minden egyes résznek, s így hozza létre az utánzatot.
Theaitétosz: Miért, talán nem minden utánzó így próbál eljárni?
Vendég: Bizony nem így járnak el azok, akik valami nagyméretű művet faragnak ki vagy festenek meg. Ha ugyanis a tagok igazi arányait adnák művükben vissza, tudod, hogy a felső részek a kelleténél kisebbnek, az alsók viszont nagyobbnak tűnnének annak következtében, hogy amazokat távolról, emezeket viszont közelről látjuk.
Theaitétosz: Teljesen így van.
Vendég: Nos, vajon nem mondanak-e búcsút az igazságnak a mesterek, s a valódiak helyett nem olyan arányokat visznek-e bele ilyenkor képeikbe, melyek majd szépnek látszanak?

Bene László fordítása

A nehéz nyelvezetű szövegrész arról a megfigyelésről mesél, miszerint a megformált szobor vagy dombormű nem akkor lesz tökéletes, ha szimmetrikusan faragják ki, hanem ha az emberi szem számára megfelelően alakítják. Márpedig ha egy domborművet alulról nézünk, akkor a szemünknek sok segítség kell, hogy jól kivehető legyen a rajta lévő ábrázolás. Talán nem meglepő, hogy a Parthenón szobordíszeit készítő Pheidiasz erre is figyelt! Hiszen a templomot díszítő domborművek alsó része mélyebben van kifaragva, míg felső felük erősebben kidomborodik, így a feltekintő szemlélő könnyebben és kisebb mértékű torzulással láthatta az ábrázolt jeleneteket.  

Fotó: Hans R. Goette

A következő feladatban néhány aszimmetrikus szoborarcot hoztunk el nektek, némi magyarázattal ellátva. A feladat nem egyszerű: találjátok ki, merről láthatta a szobrot ókori szemlélője, azaz hogyan volt felállítva, milyen nézetre volt tervezve, hogy tökéletesen szimmetrikusnak tűnjön! Segítségképp annyit megsúgunk, hogy ezek a szobrok nem több méteres magasságban helyezkedtek el, így itt másképp kellett „csalni”.

     4.4. Pheidiasz fejében

Mit gondoltok, mennyi mindent kellett észben tartania az építkezést irányító Pheidiasznak? Hogyan szervezte meg a munka menetét, és hogyan vezette a hirtelen adódó, apró-cseprő feladatokat? Bizonyára feljegyezte, ha nem volt elegendő elefántcsont Athéné szobrához vagy balesetveszélyesnek ítélt egy márványtáblát – az alkalmazottak nevéről nem is beszélve…

Játsszunk el képzeletben annak lehetőségével, hogy az Akropoliszon dolgozó régészek szenzációs leletre bukkantak: megtalálták Pheidiasz feljegyzéseinek részletét! Még a publikálás előtt kaptunk egy listát arról, hogy mi szerepel rajta (az Akropolisz porán kívül), úgyhogy

* MOST TI JÖTTÖK! *

Arra kérünk benneteket, hogy rekonstruáljátok az építész-szobrász-művezető jegyzetének egyetlen lapját, amelyet azután készített, hogy végigjárta az építkezést! Rátok bízzuk, hogy milyen eszközökkel skiccelte össze/naplózta a gondolatait, de mindenképp legyen jól olvasható és könnyen értelmezhető, valamint szerepeljen rajta

  • vázlatos rajz valamelyik épületről vagy annak részletéről,
  • matematikai számítás vagy időbeosztás tervezése egy határidőhöz,
  • személyes bejegyzés önmagáról (pl. családi esemény, részvétel egy athéni rendezvényen),
  • pletyka Periklészről,
  • pro-kontra lista egy eldöntendő kérdésről (pl. honnan rendeljenek márványt?).

A feladatban az ötletességet, történeti hűséget és a vizuális megjelenést egyaránt pontozzuk. Az elkészült alkotások fotóját töltsétek fel az online beküldendő feladatlappal együtt, majd írjátok rá a hátuljára a csapatneveteket és küldjétek el postán is a címünkre.

Palladion Műhely
Budapest 23 Posta
1277 Török utca 2.
Postafiók 65.

Ha van kedvetek, készítsetek életképet a csapatotokról a feladatok megoldása közben, és tegyétek közzé a fotókat Instagramon. Használjátok a #kheironkuldetes hashtaget, hogy láthassunk titeket, hiszen a legjobb képeket mi is megosztjuk a Palladion Műhely instagramján.
Ha nincs nyilvános Instagram fiókotok, a fotókat e-mailben is elküldhetitek nekünk a pecs.hyperion@gmail.com címre.

MEGOLDÁS BEKÜLDÉSE

A Kheirón Küldetés második fordulójának beküldendő feladatsorát ITT éritek el.

Az űrlap kitöltéséhez egy gmail-fiók használatára van szükség. Ennek segítségével az űrlap 30 napon keresztül tárolja a már kitöltött adatokat, amelyek a beküldés időpontjáig szabadon módosíthatók. Az űrlapot nem kell egyszerre kitölteni, szakaszokban is megoldhatjátok, és segítségképpen bármikor visszanézhetitek hozzá a forduló feladatait.

FONTOS: A fenti négy fejezet interaktív feladatai a tanulást és a gyakorlást szolgálják, megoldásukat a rendszer nem rögzíti, az ott elért pontszámok nem számítanak be az eredménybe! A második forduló eredményét kizárólag a beküldendő űrlap pontszámai adják. 

© Palladion Műhely│AdatkezelésSütikImpresszum
Grafikus illusztrációk: www.freepik.com; www.canva.com