PANNON VERSENYJÁTÉKOK 2023/2024

Országos tanulmányi versenysorozat az ókori kultúrákról​

Pannon versenyjátékok 2023/2024

Pannon versenyjátékok 2022/2023

Tér/Kép

Egyiptomban fejjel lefelé is nőttek fák? Kik járták egykor Hórusz útját? Hová nem értek el Héliosz napsugarai? Hogy kerülnek görögök a csizma sarkába? És hány év kellett a világ meghódításához? 

Ha kíváncsiak vagytok, hogy tényleg minden út Rómába vezet-e, tartsatok velünk idén is: a 2023-as Pannon Versenyjátékokon újra izgalmas kalandokkal és rengeteg érdekességgel várunk benneteket!

A Palladion Műhely és a Pécsi Tudományegyetem Klasszika-filológia Tanszéke a 2023/2024-es tanévben újra közösen hirdet tanulmányi versenyt az ókori egyiptomi és görög-római kultúráról magyarországi és Kárpát-medencei iskolák 5–12. évfolyamos diákjai számára.

Jelentkezési határidő: 2023. október 13. (Kheirón Küldetés),
2023. november 17. (HyperQuest és Aenigmata Latina).

Jelentkezni egy vagy több kategóriában is lehet. A jelentkezési űrlap ITT érhető el. A versenyre a nevezés díjtalan.

A 2023/2024-es Pannon Versenyjátékok az NKA támogatásával valósul meg.

A versenyt szervező Palladion Műhely szerény költségvetésből működő, néhány fős civil egyesület. Köszönjük, ha adományával támogatja a munkánkat (vagy mások figyelmét felhívja erre a lehetőségre), és ezzel hozzájárul a verseny sikeréhez és jövőbeni fennmaradásához.

VERSENYKATEGÓRIÁK

A Palladion Műhely és a Pécsi Tudományegyetem Klasszika-filológia Tanszéke a 2023/2024-es tanévben újra közösen hirdet tanulmányi versenyt az ókori egyiptomi és görög-római kultúráról magyarországi és Kárpát-medencei iskolák 5–12. évfolyamos diákjai számára.

Jelentkezési határidő: 2023. október 13. (Kheirón Küldetés),
2023. november 17. (HyperQuest és Aenigmata Latina).

Jelentkezni egy vagy több kategóriában is lehet. A jelentkezési űrlap ITT érhető el. 
A versenyre a nevezés díjtalan.

Köszönjük, ha adománnyal támogatja a versenyt szervező Palladion Műhely munkáját.

VERSENYKATEGÓRIÁK

VERSENYKATEGÓRIÁK

Kheirón Küldetés

Háromfordulós online pályázat és kreatív versenymű-készítés 5–7. és 8–10. osztályos csapatoknak
Érdekel, mi van az apróbetűn túl? Szívesen mélyedsz el egy-egy új témában? Szeretsz csapatban dolgozni?
KUTASS VELÜNK!

HyperQuest

Kétfordulós online kvíz az ókori kultúrákról 7–12. osztályos csapatoknak
Szereted a pörgős vetélkedőket? Profin keresel az interneten? Vagy fejből tudsz mindent?
JÁTSSZUNK EGYÜTT!

Aenigmata Latina

Kétfordulós latin nyelvi és fordítási verseny egyéni versenyzőknek két tudásszinten
Az ókor mellett a latin nyelv is érdekel? Az auktorok hozzád nem rébuszokban beszélnek? Perfektül megy a declinatio és a coniugatio?
TEDD PRÓBÁRA A LATINTUDÁSOD!

Kheirón Küldetés

Izgalmas történetekre, színes képanyagra és játékos tartalmakra épülő online feladatsor, amelynek három fordulója az ókori Egyiptom, Görögország és Itália világába kalauzolja el a diákokat.
Az idei verseny címe TérKép: azt vizsgáljuk meg, hogyan látták, fedezték fel, írták le és ábrázolták az ókoriak a körülöttük lévő világot. Ókori és modern perspektívákon keresztül foglalkozunk az antik kultúrákkal egy-egy bevezető szöveg, valamint a témához kapcsolódó források és műtárgyak révén. A feladatsorok az egyiptomi, görög és római kultúrtörténet általánosabb megismerését szolgálják, és a versenytől függetlenül, a tanórákon is használhatók.

Az online megmérettetést kreatív pályamunka zárja le, amelyhez a három forduló feladatai nyújtanak majd támpontot.

Korosztály: 5–7., illetve 8–10. osztályos tanulók
Egy csapat létszáma legfeljebb 15 fő lehet. A feladatsor és a pályamunka mindenki számára azonos, az értékelés viszont korosztályok szerint történik.

Segédeszközök: a fordulók megoldásához bármilyen segédeszköz használható. Előzetes felkészülésre nincs szükség, az interaktív anyagok szövegértésre, kreativitásra, de legfőképpen a játék és a csapatmunka örömére épülnek.

A jelentkezési határidő 2023. október 13., a verseny további menetrendjét lásd a Versenynaptárban.

HyperQuest

Kreativitásra és gyorsaságra építő tudáspróba 1–3 fős csapatoknak* az ókori egyiptomi és görög-római kultúrához kapcsolódó kérdésekkel. A 2023/2024. évi verseny címe TérKép: az ókori egyiptomi, görög és római történelemhez, irodalomhoz, kultúrtörténethez, mitológiához és képzőművészethez kapcsolódó feladatok középpontjában az a kérdés áll, hogyan látták, fedezték fel, írták le és ábrázolták az ókoriak a körülöttük lévő világot.

*1 főből álló „csapat” jelentkezését is elfogadjuk! 🙂

Korosztály: 7–12. évfolyam

A jelentkezési határidő 2023. november 17., a verseny további menetrendjét lásd a Versenynaptárban.

A versenyfeladatok online megoldásához minden csapatnak legalább egy számítógépre lesz szüksége, amelyről eléri az internetet.

Segédeszközök: Minden segédeszköz használata megengedett: jegyzetek, könyvek, internet, de a csapatoknak önállóan kell dolgozniuk.

• Az általános és középiskolában használt történelem, irodalom és művészettörténet tankönyvek
• Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Budapest 1998.
• Jaromír Malek – John Baines: Az ókori Egyiptom atlasza. Budapest 1992.
• Peter Levi: A görög világ atlasza. Budapest 1994.
• Tim Cornell – John Matthews: A római világ atlasza. Budapest 1999. (Budapest 1991).

Online források
• A Kheirón Küldetés versenykategória korábbi és idei feladatsorai
Hyperión, a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének online lexikona
 romaikor.hu
    Róma, az örök város   
    Római Birodalom provinciái
    A rómaiak mindennapi élete / Közlekedés és utazás
    Tudomány és Technika / Földrajztudomány

Angol nyelvű honlapok
orbis.stanford.edu
digitalmapsoftheancientworld.com

Aenigmata Latina minores

Ebben a versenykategóriában azoknak a latin nyelvet tanuló diákoknak a jelentkezését várjuk, akiknek a tudásszintje a magyarországi országos latinversenyek minores szintjének felel meg.

Elvárt nyelvtani tudásszint: declinatiók I–V., fontosabb névmások (is ea id, ille illa illud, hic haec hoc, qui quae quod), melléknévfokozás és adverbiumképzés, coniugatio I–IV: imperfecta actio indicativus és praesens perfectum.

Korosztály: A minores kategóriában – a magyarországi országos latin nyelvi középiskolai tanulmányi versenyek hagyományainak megfelelően – nevezhet életkortól és/vagy évfolyamától függetlenül, aki nyolc- vagy hat- vagy négyosztályos középiskolában vagy az általános iskola felső tagozatán legfeljebb egy éve tanul latint, vagyis legkorábban 2022 szeptemberében kezdett el latint tanulni.

Feladat: A 2023/24-es tanévben a minores kategória feladatlapja – a tavalyi versenyhez hasonlóan – mindkét fordulóban több rövidebb szakaszból fog állni, amelyek egy rövidebb „szöveget” (egy vagy két latin mondatot) és/vagy képet, valamint ahhoz kapcsolódó nyelvtani, szókincsbeli, szövegértéssel és kulturális ismeretekkel kapcsolatos feladatokat tartalmaznak majd.

A feladattípusok részben a korábbi évek HyperQuest.LAT latin nyelvi kvízkérdéseinek, részben a korábbi minores feladatlap szövegértési-nyelvi feladatainak mintáját követik majd; felkészüléshez ezek, valamint a tavalyi feladatsor böngészését ajánljuk.

A verseny során bármilyen segédeszközt lehet használni (szótár, saját jegyzet, könyv, számítógép, tablet, telefon, internet, stb.), de a feladatot a versenyzőnek önállóan kell megoldania. A fordítás elkészíthető papíron vagy számítógépen.

A jelentkezési határidő 2023. november 17., a verseny további menetrendjét lásd a Versenynaptárban.

Aenigmata Latina maiores

Ebben a versenykategóriában azoknak a latin nyelvet tanuló diákoknak a jelentkezését várjuk, akiknek a tudásszintje a magyarországi országos latinversenyek maiores szintjének felel meg, tehát a minores szinten felül: a négy coniugatio teljes aktív és passzív ragozása, participiumok és infinitivusok, accusativus és nominativus cum infinitivo, participium coniunctum és absolutum, gerundium, gerundivum, coniunctivus főmondati használata, consecutio temporum.

Korosztály: A maiores kategóriában – a magyarországi országos latin nyelvi középiskolai tanulmányi versenyek hagyományainak megfelelően – nevezhet életkortól és/vagy évfolyamától függetlenül, aki nyolc- vagy hat- vagy négyosztályos középiskolában vagy az általános iskola felső tagozatán már legalább két évet tanult latint, vagyis 2020 szeptemberében vagy korábban kezdett el latint tanulni.

Feladat: Idén – az interneten elérhető fordítóprogramok fejlődését figyelembe véve – újfajta feladatok várják a versenyzőket. A feladatlap mindkét fordulóban több rövidebb szakaszból fog állni, amelyek a latin nyelvi tudást és tájékozódóképességet összetett feladatokkal fogják próbára tenni. A szakaszok rövidebb (1–2 mondatból álló) szövegeket, képeket, és azokhoz kapcsolódó nyelvtani, szókincsbeli, szövegértéssel és kulturális ismeretekkel kapcsolatos kérdéseket tartalmaznak majd.

Fontos: a maiores kategóriában elvárt nyelvtani ismeretek köre nem változik (lásd fent). A feladattípusok a korábbi évek HyperQuest.LAT latin nyelvi kvízkérdéseinek, illetve a korábbi maiores feladatlap szövegértési-nyelvi feladatainak mintáját fogják követni, a 2022/23-as minores feladatlapokhoz hasonlóan. Felkészüléshez ezek böngészését ajánljuk.

A verseny során bármilyen segédeszközt lehet használni (szótár, saját jegyzet, könyv, számítógép, tablet, telefon, internet, stb.), de a feladatot a versenyzőnek önállóan kell megoldania. A fordítás elkészíthető papíron vagy számítógépen.

A jelentkezési határidő 2023. november 17., a verseny további menetrendjét lásd a Versenynaptárban.

Kheirón Küldetés
2023.10.06. péntek: az 1. forduló feladatainak közzététele
2023.10.13. péntek: jelentkezési határidő a Kheirón Küldetés versenykategóriára
2023.11.17. péntek: az 1. forduló feladatainak beküldési határideje, a 2. forduló feladatainak közzététele
2023.12.15. péntek: a 2. forduló feladatainak beküldési határideje, a 3. forduló közzététele 
2024.01.26. péntek: a 3. forduló feladatainak beküldési határideje, a kreatív pályamű részletes tudnivalóinak közzététele
2024.03.01. péntek: a pályamű beküldési határideje

HyperQuest és Aenigmata Latina
2023.11.17. péntek: jelentkezési határidő a HyperQuest és az Aenigmata Latina versenykategóriákra
2023.11.24. péntek: 1. forduló mindkét kategóriában
2023.12.04. hétfő: HyperQuest 1. forduló eredményhirdetés
2023.12.08. péntek: Aenigmata Latina 1. forduló értékelésének beküldési határideje
2023.12.18. hétfő: Aenigmata Latina 1. forduló  eredményhirdetés
2024.03.01. péntek: az országos döntő időpontja mindkét kategóriában

Eredményhirdetés az összes kategóriában: 2023.04.08. hétfő

Díjátadó: Pécsi Tudományegyetem
Vargha Damján Konferenciaterem
2024.05.11. szombat 14:00
→ REGISZTRÁCIÓ (legkésőbb május 4-ig!)

A versenyfelhívást pdf-formátumban INNEN lehet letölteni.

Kérdéseikre szívesen válaszolunk a pecs.hyperion@gmail.com címen.

A HyperQuest és Aenigmata Latina versenykategóriák legjobbjai díszoklevelet és ajándékokat kapnak.

A Kheirón Küldetés valamennyi fordulóját teljesítő csapatok díszoklevelet és ajándékokat kapnak, az első helyezetteket ókori tematikájú csoportfoglalkozáson látjuk vendégül a Palladion Műhelyben.

A legjobb pályamunkákból és kreatív alkotásokból a verseny lezárultával kiállítást rendezünk, amely 2024. május 21-én nyílik a budapesti Kesztyűgyár Galériában.

Az ünnepélyes díjátadót 2024. május 11-én rendezzük meg Pécsen.

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Vargha Damján Konferenciaterem.
H-7624, Pécs, Ifjúság útja 6.

Program:
13:00-tól: Regisztráció a Vargha Damján Konferenciaterem előtt
14:00 – Megnyitó és a díjak átadása
A díjátadó után: játékos rejtvényfejtés és kincskeresés

→ REGISZTRÁCIÓ (legkésőbb május 4-ig!)

Gyakori kérdések

Nincs. A verseny mindegyik kategóriájában ingyenes a részvétel, de megköszönjük, ha munkánkat lehetőség szerint adománnyal támogatja

A Kheirón Küldetés versenykategóriáiban szülő is nevezhet versenyző(ke)t. Ebben az esetben a felkészítő tanár adatai helyett a szülő adatait kell megadni a jelentkezési lapon.

Igen, a Kheirón Küldetés és a HyperQuest versenykategóriákban egy fő is indulhat (de csapatban könnyebb és mókásabb is!).

Természetesen, felkészítő tanárként bármely kategóriában bármennyi csapatot indíthat a versenyen.

A 2023/2024-es tanévben a HyperQuest és az Aenigmata Latina kategóriák döntőjét az 1. fordulóhoz hasonlóan online rendezzük meg. 

A HyperQuest és az Aenigmata Latina kategóriák mindkét fordulójának napja rögzített, minden iskolában 2023. november 24-én kell az első fordulót lebonyolítani, a döntőt pedig 2024. 03.01-én.

Igen, a megadott napon az ajánlottól eltérő időpontban is meg lehet tartani a fordulókat. Ez esetben kérjük, értesítsék a versenyszervezőket a választott időpontról.

Versenyeinkről mondták

Gyakori kérdések

Nincs. A verseny mindegyik kategóriájában ingyenes a részvétel, de megköszönjük, ha munkánkat lehetőség szerint adománnyal támogatja

A Kheirón Küldetés versenykategóriáiban szülő is nevezhet versenyző(ke)t. Ebben az esetben a felkészítő tanár adatai helyett a szülő adatait kell megadni a jelentkezési lapon.

Igen, a Kheirón Küldetés és a HyperQuest versenykategóriákban egy fő is indulhat (de csapatban könnyebb és mókásabb is!).

Természetesen, felkészítő tanárként bármely kategóriában bármennyi csapatot indíthat a versenyen.

A 2022/2023-as tanévben a HyperQuest és az Aenigmata Latina kategóriák döntőjét az 1. fordulóhoz hasonlóan online rendezzük meg. 

A HyperQuest és az Aenigmata Latina kategóriák mindkét fordulójának napja rögzített, minden iskolában 2022. november 25-én kell az első fordulót lebonyolítani, a döntőt pedig 2023. 03.03-án.

Az iskolai fordulót a megadott napon az ajánlottól eltérő időpontban is meg lehet tartani. Ez esetben a szervező kollégát kérjük, értesítse a versenyszervezőket a választott időpontról.

Korábbi versenyeinkről az alábbi linkeken tájékozódhat:

• Pécsi Hyperión Verseny
• Éós levelezőpályázatok

RÓLUNK MONDTÁK:

© Palladion Műhely│AdatkezelésSütikImpresszum
Grafikus illusztrációk: www.freepik.com; www.canva.com