Habok között lebegve

Óvjatok, emberek! Én csak most másztam ki a habból
gyönge hajóm első tengeri útja után,
s máris Erósz, a kegyetlen fáklyavivő, idevonszolt,
s persze, elámított egy gyönyörű fiúval.
Jártam a lába nyomán, s édes képét, mely a légben
képződött, lágyan csókkal itatta a szám.
Megmenekültem az oly keserű ártól, de földi
Küprisz-hullámok nem keserűbbek-e tán?

Meleagrosz epigrammája (Csehy Zoltán fordítása)


Aranykeretbe foglalt üvegpaszta gemma, Kr. u. 1. század eleje. British Museum, 2009,5018.96 © The Trustees of the British Museum / CC BY-NC-SA 4.0

Erre a mindössze néhány milliméter átmérőjű, vöröses és fehér színű üveggemmára hajózó Erószt véstek. A szokott módon szárnyakkal, gyermekként ábrázolt istenalak fektetett amphora alakú hajótesten ül, az edény két füle baloldalt rajzolódik ki. A vitorla megfeszül, köteleit Erósz tartja – a tengeren suhan.


A borítóképen egy feketealakos edény (dinosz vagy kratér) töredékének részlete látható, amely Klazomenaiban, a Kr. e. 6. század közepén készült. Jobbra haladó hajóban öt férfialak ül, alattuk fehér szín jelzi a tenger hullámait; felfedezed a töredék csúcsában a delfin hátát? A British Museum adatbázisában belenagyíthatsz a képbe!


Az epigramma forrása: Csehy Zoltán: Hárman az ágyban – Görög és latin erotikus versek. Kalligram 2010, 58; az eredeti vers (Kr. e. 1. század): Anth. Gr. 12. 84.

Az érzelmi hajótörésből lábadozóknak pedig a Carson Coma mentőcsapat kiválóan táncolható (ön)reflexióját is javasoljuk:

Szólj hozzá!