Kezdjetek el élni

A British Museum egyik vörösalakos vázáján kétalakos jelenetet látunk. Jobbra Héraklész szokásos fegyverzetében: vállát és fejét a nemeai oroszlán bőre borítja, buzogányát bal kezében tartja. A vázafestő kiemelte a hérósz erejét: az izmos kar és láb mellett még a mellizmokat és a „kockás” hasizmokat is részletgazdagon jelölte. A szakáll és a haj egyaránt dús, sötét és rendezett.

Athéni vörösalakos amphora, Kr. e. 480–460. British Museum, 1772,0320.423 © The Trustees of the British Museum / CC BY-NC-SA 4.0

Héraklész futva üldöz egy másik férfialakot, jobb kezét kinyújtja felé: már-már utoléri. Az üldözött szemmel láthatóan sokkal gyengébb nála. Az ő válla beesett; visszafordul: két, esdeklően hátranyújtott karja együtt olyan vastag, mint a hérósz jobbja. Mell- és hasizma nincs jelölve. Lábszára és combja vékony, medencecsontja kiugrik. Ágyéka szőrtelen, fehér festékkel jelölt haja és szakálla ritkás, csapzott. Izmait vesztett, ősz, ritkuló hajú és szőrzetű aggastyán – ő Gérasz, Öregség.

Héraklész nevezetes küzdelmeit ókori emlékek sokasága őrizte meg. A hérósz tizenkét munkája során legyőzte az emberiség sok ellenségét: elpusztította a rettenetes nemeai oroszlánt, a földeket tönkretevő, hatalmas erümanthoszi vadkant, a Sztümphalosz-tó emberevő madarait – szinte mindig a Halállal vette fel a harcot. Azt a történetet azonban, amely szerint az Öregséget, az emberiség másik nagy ellenségét is üldözte, kizárólag athéni vázafestők képeiről ismerjük, az ókori szövegekben nincs nyoma.

Athéni vörösalakos peliké, Kr. e. 480–470. Musée du Louvre, MNC 193 © 1999 RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

Egy másik, Párizsban őrzött darab talán az eseménysor egy későbbi pillanatát jeleníti meg: a hérósz baljával megragadja a hajlott, botra támaszkodó öregember fejét, jobbjával pedig fenyegetően felemeli a buzogányát. A képek alapján tehát kettejük történetének csak a körvonalai rekonstruálhatók: a görög vázafestők úgy tudták, hogy Héraklész egykoron még Gérasszal is szembeszállt.

A hérósz végül valóban diadalt aratott az Öregségen és a Halálon: úgy mesélték, hogy az utolsó órája ereje teljében érte, halála után pedig teste nem semmisült meg a halotti máglyán, mint a halandóké, hanem az égbe emelkedett. Az istenek maguk közé fogadták, és Héra leánya, Hébé férjeként élt tovább a halhatatlan égilakók között.

Mi, többiek, halandók viszont azóta is futunk tovább, ám az üldöző és az üldözött helyet cserélt. Gérasz lehagyhatatlanul szalad mögöttünk reszkető lábain.

Hozzászólások a “Kezdjetek el élni” bejegyzéshez

    1. Köszönjük a képet, kedves Bálint! Igen, ez a harmadik váza egészen másképp meséli el Géras és Héraklés találkozását, mint a párizsi és a londoni: itt nem látszik üldözés, fenyegetés, inkább egy békés találkozás képe.

Szólj hozzá!