Menna életei

Az ókori egyiptomi sírokban szinte minden az öröklétet szolgálta – magát a sírt is az „öröklét házának” nevezték. A Kr. e. 14. században élt Menna sziklába vájt nyughelye a thébai nemesi temető egyik legszebb és leghíresebb sírja (TT69). A falát díszítő mezőgazdasági jelenetek hivatali teendői közepette örökítik meg a „két ország, Felső- és Alsó-Egyiptom ura birtokainak írnokát, a szántóföldek elöljáróját”: a részletgazdag ábrázolások nemcsak a sírtulajdonos által egykor betöltött magasrangú tisztség emlékét őrzik, hanem az egyiptomi naptár alapját képező mezőgazdasági év egyes szakaszainak ábrázolásával egyúttal az élet örök körforgását is biztosítják.

AKHET – az áradás évszaka
szántás a friss földön

PERET – a sarjadás évszaka
a len kinyűvése

SEMU – a forróság évszaka
aratás

Menna arra vágyott, hogy örökké „kellemesen érezze magát, miközben az igazhangúság kápolnájának (értsd: a sírnak) tökéletes dolgait szemléli”. Kívánsága azonban csak rövid időre teljesülhetett: arcát és tekintetét a sír szinte összes jelenetében megrongálták, néhol még a nevét is eltörölték. A vandalizmus okkal történt. Az egyiptomiak szerint az elhunyt képmása és neve a személyiség fontos, a túlvilági élethez nélkülözhetetlen alkotóeleme, elpusztításuk pedig egyet jelentett az elhunyt végső pusztulásával. Nem tudjuk, mi vezetett a romboláshoz – az adószedő Mennának akár személyes ellenfelei is lehettek, de az sem kizárt, hogy az ábrázolások az Amarna-kor tisztogatásainak estek áldozatul (főként, hogy Mennának még a neve is összecsengett Amon isten akkoriban gyűlöletes nevével).

Menna pavilonjából szemléli, amint emberei megbüntetik a vétkezőt.

A pusztítás azonban nem hozott teljes győzelmet. Menna sírfestményei már az ókorban példaként szolgáltak a későbbi thébai temetkezések művészei számára: a mezőgazdasági ábrázolások egyes zsánerjelenetei például szinte pontosan köszönnek vissza egy közeli sír mintegy hétszáz évvel későbbi domborművein.

Menna sírját a 19. század végén Gaston Maspero tárta fel, majd a 20. század elején Robert Mond tisztította meg, aki szinte az egész sírt végigfotózta. A falfestményekről az 1920-as években több dokumentáció is készült, Charles K. Wilkinson, illetve Nina de Garies Davies vízfestményeit a Metropolitan Museum őrzi, és a Metropolitan megbízásából készült el Harry Burton és Albert M. Lythgoe kisfilmje is, amely javarészt a Menna-sír ábrázolásaival veti össze a ’20-as évek mindennapjait a Nílus völgyében, hogy az egyiptomi idő változatlanságát szemléltesse.

Mivel Menna sírja az 1960-as évek óta nyitva állt a nagyközönség előtt, a festmények állapota sokat romlott. A sír teljeskörű digitális dokumentációját, archeometriai felmérését és állagmegőrzését 2007 és 2009 között a Georgia State University csapata végezte el Melinda Hartwig vezetésével. Ezután készítette el a sír többezer felvételből álló fotódokumentációját Ayman Damarany, képeiből pedig Mohamed Abdelaziz alkotta meg a sír nagyfelbontású 3D-modelljét, amelynek segítségével azóta többmillióan járták be Menna nyughelyét – és mondták ki a nevét, újra és újra.


Borítókép és részletfotók a Menna-sír falfestményeiről: kaironinfo4u / CC BY-NC-SA 2.0 (forrás: Flickr).
Beszámoló a sír konzerválásról, ill. a digitalizálásról.
Gyümölcsszedő asszony domborműve: Brooklyn Museum, 48.74 / CC-BY.
Civakodó lányok domborműve: University of Chicago, Oriental Institute, E18828.

Szólj hozzá!