Napkeleten, napnyugaton

Ez a közel három és félezer éves egyiptomi papirusz egy Nakht nevű férfi és a felesége, Tjuiu temetkezéséből származik, és az úgynevezett Halottak könyve egyik fejezetét őrzi. A „Halottak könyve” elnevezés modern – az egyiptomiak A nappali előjövetel könyve címet adták azoknak a mondásoknak, amelyek az elhunyt túlvilági fennmaradását voltak hivatottak biztosítani: gondoskodtak róla, hogy tulajdonosukat ne érhesse veszedelem, jóhírére jól vigyázzon, s minden reggel új életre kelhessen az újjászülető nappal. A fenti részlet szövege épp a kelő és a nyugvó Napot megszólító imádságot őrzi, az ábrázolás pedig a Nap járása által körülölelt univerzumot jeleníti meg.

Jobboldalt lakóház látható négy ablakkal és díszes kapuval, előtte a Nakht nevelte fák sorakoznak.

Nakht és Tjuiu a ház előtt állnak: ünnepi öltözetben, felemelt karral üdvözlik a túloldalt megjelenő isteneket; Tjuiu virágokat és díszes csörgőhangszert, szisztrumot tart a kezében.

Nakht kertjének közepén kis tó áll, körülötte pálma- és szikomórfák. A tó vizét a Nílus táplálja – és köti össze a túlvilággal: átellenben már a halottak fehér lepelbe csavart ura, Ozirisz ül trónusán. Nakht kertjéből Ozirisz felé törekszik – valójában az ő testéből sarjad – a kis tó nyugati sarkában burjánzó szőlő: magát is elültette.

Baloldalt a nyugati sivatag sziklái zárják a jelenetet: a hegy fölött egy istennő karja nyúlik előre és fogadja be a lenyugvó Napot. Ozirisz mögött, épp a napkorong tengelyében a napisten lánya, Maát áll, aki az egyiptomiak szemében a kozmosz igaz és örök rendjéért felelt. Az istennő nevét jelző hieroglif jegyet rézsútos emelvény formázta – Ozirisz trónja és Nakht háza egyaránt ilyen emelvényen áll.

Mai szemmel talán furcsák a jelenet jellegzetesen egyiptomi vonásai: az alakok „kicsavart” testtartása, a méretek „összevisszasága”, a kis ház lehetetlen módon, azonos oldalra sorolt ajtaja és ablakai, a felülről ábrázolt tó körül oldalnézetben, olykor fejjel lefelé „kiterített” fák. Ez az ábrázolási mód nem a szem által befogatott látványt, hanem az arról alkotott lényegi tudást ragadja meg – mint a jelenetben kulcsszerepet játszó Maát, az igazat mondja, nem csak a valódit.


Kiemelt kép és részletek: Nakht Halottak könyve-papirusza, Egyiptom, 18. dinasztia kor (Kr. e. 1550–1292 k.) London, British Museum, EA10471,21 © The Trustees of the British Museum / CC BY-NC-SA 4.0. Forrás: www.britishmuseum.org.

Szólj hozzá!