Tanár nélkül nincs jövő – és nincsen múlt sem.

Imhotep
főpap, főépítész (i)
Marcus Aurelius
császár, gondolkodó (i)
Szókratész
gondolkodó, szabadúszó tanár (i)
Szapphó
költő, iskolai nevelőnő (i)
Hüpatia
filozófus, csillagász (i)
Arisztotelész
filozófus (i)
Szenenmut
építész, nevelő (i)
Eukleidész
matematikus (i)
Szophoklész
drámaíró (i)
Ismeretlen
egyiptomi írnok (i)
Homérosz
költő (i)
Szent Pál
apostol, tanító (i)
Klaudiosz Ptolemaiosz
csillagász, földrajztudós (i)
Euripidész
drámaíró (i)
Ismeretlen
római diák (i)
Múzsa lürával (i)
Ismeretlen
művelt athéni nő (i)
Amenhotep, Hapu fia
írnok, építész (i)
Hérodotosz
történetíró (i)
Hieronymus (Szent Jeromos)
vallástörténész, teológus, nevelő (i)
Hermarkhosz
gondolkodó, filozófiai
iskola vezetője (i)
Hermioné
irodalomtanár (?) Egyiptomból (i)
Epikurosz
gondolkodó, nevelő (i)
II. Ptolemaiosz és II. Arszinoé
uralkodók, az első ókortudományi kutatóintézet alapítói (i)
Ismeretlen
orvos, tanító (i)
Ismeretlen
római diáklány (i)
Művelt házaspár Pompeiiből: Terentius Neo és felesége (i)
Platón, athéni gondolkodó, „egyetemi tanár” (i)
Diogenész
gondolkodó, nevelő (i)
Assur-ban-apli
uralkodó, könyvtáralapító (i)
Múzsa
papirusztekerccsel (i)
Ismeretlen
művelt római férfi (i)
Eutükhész
egyiptomi diák (i)
Démoszthenész
szónok, politikus (i)
Menandrosz
komédiaköltő (i)
Vergilius
költő (i)