Básztet postát bont

Egy versenyfeladat margójára

Amikor 2021 tavaszán megalapítottuk a Palladion Műhelyt, első és legfontosabb céljaink között szerepelt, hogy újra elindítsuk az általános és középiskolás diákoknak szóló országos tanulmányi versenyt, amely a korábbi két évtizedben az Antik Gyűjtemény múzeumpedagógiai programja, az Éós keretei között zajlott. Az előző évben zátonyra futott hajót már az év őszén sikerült is ismét vízre bocsátani: ez lett a Kheirón Küldetés, amelyet idén másodszor rendezünk meg a Pannon Versenyjátékok keretében, közösen a Pécsi Tudományegyetem Klasszika filológia Tanszékével.

Minthogy a korábbi tapasztalatok alapján pontosan tudtuk, hogy az egész tanéven átívelő verseny lebonyolítása mennyi munkával és felelősséggel jár, ráadásul az új konstrukcióban a Palladion a pécsi versenykategóriák szervezési és informatikai feladataiban is nagy szerepet játszik, a vállalkozáshoz – biztos anyagi háttér híján*  – nem kis elszántságra volt szükség. Mégsem volt kérdés, hogy belevágjunk-e, hiszen tisztában voltunk azzal, mennyi mindenkinek fontos a verseny és milyen sokan számítanak rá. Tudtuk, hogy országszerte rengeteg gyerek számára ez a pályázat jelenti az egyetlen élményszerű kapcsolódási lehetőséget az ókori kultúrákkal, és azt is, hogy milyen folytatást rejthet magában egy efféle első találkozás (hiszen a Palladion Műhely tagjai között is akad olyan, aki versenyzőként kezdte a pályafutását).

A levelező pályázatnak az a formája, amelyet kisebb-nagyobb módosításokkal a Kheirón Küldetés is követ, már a verseny történetének utolsó múzeumi éve során, 2020 őszén kialakult. A feladatlapok korábban mindig egy-egy nagy témát vagy korszakot dolgoztak fel, és ehhez kapcsolódott a versenyt lezáró kreatív pályamű elkészítése is. Az utóbbi években azonban a diákok és a tanárok túlterheltsége, valamint a NAT által az ókor megismerésére szánt minimális óraszám miatt luxusnak tűnt az egész tanévet egy-egy korszak elmélyült feldolgozására szánni. Ehelyett inkább olyan átfogó témákat választunk, amelyek a közös vezérfonal révén három nagy ókori kultúrába, az egyiptomi, a görög és a római világba is betekintést adnak, ráadásul az 5. és a 9. évfolyamon az iskolai tanmenet ütemezését is követni próbálják.

Részben a pandémia, részben a praktikum hatására a korábbi, papíralapú formátumot online feladatsor váltotta fel, ami tágabb teret ad a vizualitásnak és az interaktív megközelítésnek is, és a visszajelzések alapján a gyerekeket is jobban bevonja.

Previous slide
Next slide

Nem változott viszont az a törekvés, hogy a versenyt közösségi élménnyé formáljuk (a résztvevők csapatokban versenyeznek, a pályázat fődíja a nyertes csoportok vendégül látása egy budapesti osztályfoglalkozás keretében), és hogy a tárgyi tudás elsajátítása mellett a kreativitás is teret kapjon. Nemcsak a versenyt lezáró pályamunkára, hanem az egyes fordulók során elkészítendő kreatív feladatokra is nagy hangsúlyt helyezünk – a beérkező alkotások láttán pedig legtöbbször mi is csak ámulunk.

Így történt az idei verseny első, egyiptomi fordulójának kreatív feladatával is, amelyben papírgurigából kellett macskamúmiát készíteni a Básztet istennőnek szánt üzenettel együtt: a levelet a bebalzsamozott szent állat volt hívatott a túlvilágra kézbesíteni. Bár az ötlet könnyedén adta magát az idei „állatos” tematikából, a Palladion Műhely postafiókját elárasztó csomagok végül nem csak a fiókbezárásokkal küzdő Magyar Postát érték váratlanul, hanem minket is – annak ellenére, hogy az egyiptomi istenekhez írt levelek műfaja (különösen a témába vágó doktori disszertáció elkészítése után) kifejezetten ismerős terep volt.

Nemcsak a beérkező munkák száma és a csomagok mérete volt váratlan (mi csapatonként egyetlen, kisméretű alkotásra számítottunk, ehelyett dobozonként tucatjával érkeztek az isteni követek, a legnagyobb múmia magassága pedig megközelítette a fél métert), hanem az is, ahogyan a pályázat kereteiből kilépve életre keltek az üzenetek.

Amire számítottunk...
... és a meglepetések.

A kreatív feladatokban szándékosan szoktunk teret hagyni a szabad értelmezésnek és alkotásnak, ezért a levelek tartalmára vonatkozóan most sem adtunk pontos utasításokat. Voltak, akik egy képzeletbeli ókori egyiptomi levélíró nevében fordultak az istennőhőz: egyes csapatok még papiruszt is készítettek, sőt, sokaknak a hieroglif írás használata sem jelentett akadályt. A legtöbben azonban éltek az isteni lehetőséggel és saját kívánságaikkal fordultak Básztethez, az apró papírcetlikből pedig a játék révén 2022 valósága rajzolódott ki, az ukrán háborútól és az energiaáraktól kezdve a klímaszorongáson és az otthoni problémákon át a gimnáziumi felvételiig. Volt olyan iskola, ahol híre ment a pályázatnak, és a csapat munkáját koordináló tanárnő a „versenyen kívüli” kívánságokat is összegyűjtötte és egy hosszú papirusztekercs formájában küldte el nekünk – Nagyon köszönjük!

A legszívszorítóbb, szorongó kérések alaposan átkötve és leragasztva érkeztek, gondosan elrejtve a macskamúmia belsejében – ezeket az üzeneteket tényleg csak az istennőnek szánták.

Agyafúrt kísérlet az istennő
(vagy földi képviselői)
jóindulatának elnyerésére. 🙂

Az egyiptomi istenekhez írt ókori levelek között nincs két egyforma: bár rengeteg köztük a hasonlóság, a kérések témája, az istenek jóindulatának elnyerésére irányuló stratégia, a nyilvánosság bevonásának igénye és formája egyénenként változik. A levelek mégis egységes műfajt képviselnek, és sok hasonlóságot mutatnak azokkal az üzenetekkel is, amelyeket mai segítségkérők postáznak a túlvilágra Jeruzsálemtől Toulouse-on át Stockholmig, vagy akár online. A Kheirón Küldetés versenyzőinek küldeményei tökéletesen illeszkednek ebbe a sorba: a gyerekek ösztönösen alkották újra ezt az elemi, többévezredes múltra visszatekintő műfajt.

Básztet útjai kifürkészhetetlenek, és a folytatás egyelőre előttünk is rejtve van – mi mindenesetre az összes üzenetet továbbítottuk, és nagyon drukkolunk, hogy a versenyzőink kívánságai teljesüljenek!

* A Pannon Versenyjátékokon ingyenes a részvétel, mert szeretnénk, hogy a program a diákok anyagi helyzetétől függetlenül mindenki számára elérhető legyen. Idén közel kétezer magyarországi és határon túli tanulóval indult el a verseny, amelynek egyelőre nincs kiemelt szponzora.

A program megvalósításában nagy segítséget jelentenek az egyéni adományok, amelyeket köszönettel fogadunk a Palladion Perselyben (a támogatásokat a verseny minden fordulóját teljesítő csapatok megjutalmazására, a nyertesek vendégül látására, az ajándékok postázására fordítjuk).

A papirusztekercsre írt kívánságok mellett a U2 és Wim Wenders angyalai hallhatók.

Szólj hozzá!