Polikróm szerelem

Erósz csalóka varázsa

Ma megint szerelemmel igéz meg Erósz epedő buja kék szeme: Küprisz erős hálóiba ránt be csalóka varázsa, s nincsen előle menekvés.

Akhilleusz és Patroklosz

Mégis bátran választott és segítségére sietett szerelmesének, Patroklosznak, bosszút állt érte, s kész volt nemcsak érte meghalni, hanem utánahalni is halott barátjának. Ezért az istenek csodálatukban egészen különös tiszteletben részesítették, hogy ilyen sokra becsülte szeretőjét.

Orpheusz és Eurüdiké

Kit úgy szerettek, hogy érette egy lant többet sírt minden halottsiratónál, és panaszból egy világot teremtett, másik világot, s arra völgyet, erdőt, utat, mezőt, folyót és állatot, és e panasz-világ körül, akár földünk körül, egy másik nap kerengett, s egy másik néma ég borult fölé - panasz-égbolt eltorzult csillagokkal.
Ő jött, kit úgy szerettek.

Niankhkhnum és Khnumhotep

Temessék el őket nagyon szép öregségben a nekropoliszban, mint két urat, akik tiszteletreméltók a nagy isten színe előtt!

Kezed kezemen

Meghitt sétákra oly igen édes e táj.
Kezed kezemen.
Örömöktől boldog a testem,
sétáink bűvöletétől.

Philemon és Baucis

Itt mi a papjaitok, szentélyetek őrei légyünk, s mert egyetértésben töltöttük az életet együtt, egy legyen elhívó óránk, sose lássam a sírját én feleségemnek, ne temessen el ő soha engem.

Ketten egy takaróban

Engem a szerelem piros lapdával sziven ért, és egy szépcipőjü, aranyhajú lánnyal játszani hívott.

Hülasz és Héraklész

Ám a dryas-lányok, felgyúlva e szép tüneménytől, otthagyták mind-mind egykori tánckarukat, s lenge habokkal a vízbe bukott ifjút lesodorták, míg ő feljajdult, s teste a mélybe merült. Alcides szólt újra-meg-újra – „Hylas!” – de a hangját távoli vízpartról visszakavarta a szél.

Hermaphroditus

Mint ahogyan két ág, mikor egy kéregbe van oltva, együtt kezd növekedni, tovább is erősödik együtt; így az erős, szívós ölelés eggyé teszi őket, nincs már két testük, de azért kettős az alakjuk, nem fiu az, sem nő: mindkettő s mégsem e kettő.

Erósz csalóka varázsa

Ma megint szerelemmel igéz meg Erósz epedő buja kék szeme: Küprisz erős hálóiba ránt be csalóka varázsa, s nincsen előle menekvés.

Akhilleusz és Patroklosz

Mégis bátran választott és segítségére sietett szerelmesének, Patroklosznak, bosszút állt érte, s kész volt nemcsak érte meghalni, hanem utánahalni is halott barátjának. Ezért az istenek csodálatukban egészen különös tiszteletben részesítették, hogy ilyen sokra becsülte szeretőjét.

Orpheusz és Eurüdiké

Kit úgy szerettek, hogy érette egy lant többet sírt minden halottsiratónál, és panaszból egy világot teremtett, másik világot, s arra völgyet, erdőt, utat, mezőt, folyót és állatot, és e panasz-világ körül, akár földünk körül, egy másik nap kerengett, s egy másik néma ég borult fölé - panasz-égbolt eltorzult csillagokkal.
Ő jött, kit úgy szerettek.

Niankhkhnum és Khnumhotep

Temessék el őket nagyon szép öregségben a nekropoliszban, mint két urat, akik tiszteletreméltók a nagy isten színe előtt!

Kezed kezemen

Meghitt sétákra oly igen édes e táj. Kezed kezemen. Örömöktől boldog a testem, sétáink bűvöletétől.

Philemon és Baucis

Itt mi a papjaitok, szentélyetek őrei légyünk, s mert egyetértésben töltöttük az életet együtt, egy legyen elhívó óránk, sose lássam a sírját én feleségemnek, ne temessen el ő soha engem.

Ketten egy takaróban

Engem a szerelem piros lapdával sziven ért, és egy szépcipőjü, aranyhajú lánnyal játszani hívott.

Hülasz és Héraklész

Ám a dryas-lányok, felgyúlva e szép tüneménytől, otthagyták mind-mind egykori tánckarukat, s lenge habokkal a vízbe bukott ifjút lesodorták, míg ő feljajdult, s teste a mélybe merült. Alcides szólt újra-meg-újra – „Hylas!” – de a hangját távoli vízpartról visszakavarta a szél.

Hermaphroditus

Mint ahogyan két ág, mikor egy kéregbe van oltva, együtt kezd növekedni, tovább is erősödik együtt; így az erős, szívós ölelés eggyé teszi őket, nincs már két testük, de azért kettős az alakjuk, nem fiu az, sem nő: mindkettő s mégsem e kettő.

Erósz csalóka varázsa

Ma megint szerelemmel igéz meg Erósz epedő buja kék szeme: Küprisz erős hálóiba ránt be csalóka varázsa, s nincsen előle menekvés.

Niankhkhnum és Khnumhotep

Temessék el őket nagyon szép öregségben a nekropoliszban, mint két urat, akik tiszteletreméltók a nagy isten színe előtt!

Ketten egy takaróban

Engem a szerelem piros lapdával sziven ért, és egy szépcipőjü, aranyhajú lánnyal játszani hívott.

Akhilleusz és Patroklosz

Mégis bátran választott és segítségére sietett szerelmesének, Patroklosznak, bosszút állt érte, s kész volt nemcsak érte meghalni, hanem utánahalni is halott barátjának. Ezért az istenek csodálatukban egészen különös tiszteletben részesítették, hogy ilyen sokra becsülte szeretőjét.

Kezed kezemen

Meghitt sétákra oly igen édes e táj.
Kezed kezemen.
Örömöktől boldog a testem,
sétáink bűvöletétől.

Hülasz és Héraklész

Ám a dryas-lányok, felgyúlva e szép tüneménytől, otthagyták mind-mind egykori tánckarukat, s lenge habokkal a vízbe bukott ifjút lesodorták, míg ő feljajdult, s teste a mélybe merült. Alcides szólt újra-meg-újra – „Hylas!” – de a hangját távoli vízpartról visszakavarta a szél.

Orpheusz és Eurüdiké

Kit úgy szerettek, hogy érette egy lant többet sírt minden halottsiratónál, és panaszból egy világot teremtett, másik világot, s arra völgyet, erdőt, utat, mezőt, folyót és állatot, és e panasz-világ körül, akár földünk körül, egy másik nap kerengett, s egy másik néma ég borult fölé - panasz-égbolt eltorzult csillagokkal.
Ő jött, kit úgy szerettek.

Philemon és Baucis

Itt mi a papjaitok, szentélyetek őrei légyünk, s mert egyetértésben töltöttük az életet együtt, egy legyen elhívó óránk, sose lássam a sírját én feleségemnek, ne temessen el ő soha engem.

Hermaphroditus

Mint ahogyan két ág, mikor egy kéregbe van oltva, együtt kezd növekedni, tovább is erősödik együtt; így az erős, szívós ölelés eggyé teszi őket, nincs már két testük, de azért kettős az alakjuk, nem fiu az, sem nő: mindkettő s mégsem e kettő.

A képek és az idézetek forrása

1. Ibükosz: Erósz (részlet). Franyó Zoltán fordítása
Athéni vörösalakos külix lakomajelenettel, Kr. e. 480 körül. Hierón (fazekas) – Makrón (festő). A kiemelt részleten egy hetaira és egy lakomázó férfi öleli át egymást. New York, Metropolitan Museum of Art, 20.246 / Public Domain.

2. Áldozati ima részlete Niankhkhnum és Khnumhotep szakkarai sírjából. Endreffy Kata fordítása
Dombormű Niankhkhnum és Khnumhotep sírjából. Egyiptom, Szakkara, Kr. e. 2400 körül. A két férfi a fáraó manikűröseként dolgozott. Az ölelés gesztusa az összetartozásukat jelzi: nem tudni, testvérek (talán ikrek) voltak vagy szeretők. A sír 3D modellje ITT bejárható.

3. Anakreón: Engem a szerelem… (részlet). Babits Mihály fordítása
Athéni feketealakos léküthosz: közös köpenybe burkolózó nők, Kr. e. 550 körül, Pharosz-festő. A motívum a szerelmes összetartozás egyik ábrázolásmódja a görög művészetben.
New York, Metropolitan Museum of Art, 75.2.10 / Public Domain.

4. Platón: A lakoma, 179e–180a. Telegdi Zsigmond fordítása, az eredetivel egybevetette Horváth Judit
Athéni vörösalakos ivócsésze: Akhilleusz bekötözi Patroklosz sebét, Kr. e. 500. körül. Szósziasz (fazekas) – Szósziasz-festő. Berlin, Antikensammlung der Staatliche Museen zu Berlin, F 2278 © Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, forrás: wikipedia, Bibi Saint-Pol 2008.

5. A gyönyörűség dalainak kezdete (részlet). P. Harris 500, II.c. Molnár Imre fordítása Kákosy László nyersfordítása alapján
Egymásba kulcsolódó kezek (Ekhnaton és Nefertiti?), Egyiptom, Tell el-Amarna, Kr. e. 1350 körül, Staatliche Museen zu Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, ÄM 20494 (forrás)

6. Propertius I. 20. 45–50, Horváth István Károly fordítása
Héraklész az ifjú Hülasszal együtt csatlakozott az Argonautákhoz. A Márvány-tenger egyik öblében azonban a forrásnimfák elragadták a szép ifjút. Héraklész hosszan kereste szeretett társát, de nem találta meg.

Részlet az Argonautákat ábrázoló Ficoroni-cistáról: Hülasz és Héraklész (?), Kr. e. 340–330. © Róma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, forrás: flickr, Egisto Sani 2015.

7. Rainer Maria Rilke: Orpheusz. Eurüdiké. Hermész. (részlet), Rab Zsuzsa fordítása
Római márványdombormű: Hermész, Eurüdiké és Orpheusz, Kr. e. 1. század (Kr. e. 420–410 körüli görög dombormű nyomán). A relief azt a pillanatot ábrázolja, amikor Orpheusz az Alvilágból felfelé tartva visszafordul elhunyt szerelme felé. Hermész, a lélekvezető fogja visszakísérni Eurüdikét a holtak birodalmába – már meg is fogta a karját. Párizs, Musée du Louvre, Ma 854 © 2006 Musée du Louvre / Daniel Lebée / Carine Deambrosis.

8. Ovidius: Átváltozások, VIII. 709–712, Devecseri Gábor fordítása
Az idős és szegény házaspár, Philemon és Baucis jó szívvel látták vendégül az isteneket, akik emberi alakot öltve tértek be hozzájuk. Az égiek jutalmul megengedték, hogy egyszerre érjen véget életük: amikor eljött az idő, Philemont tölgyfává, Baucist hársfává változtatták.
Etruszk házaspárt ábrázoló terrakotta urna Caeréből, Kr. e. 530–520 körül. 
Róma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 6646, forrás: wikipedia, Sailko 2017.

9. Ovidius: Átváltozások, IV. 375–379, Devecseri Gábor fordítása
Hermaphroditus Hermész és Aphrodité gyermeke volt. Egy nimfa beleszeretett, de ő visszautasította. A nimfa átölelte a szépséges ifjút, és az istenek teljesítették kérését: egybeforrasztották testüket.
Alvó Hermaphroditus szobra, Kr. u. 100–150. Párizs, Musée du Louvre, Ma 231 © 2011 Musée du Louvre / Thierry Ollivier.

Borítókép: Szivárvány egy Rózsa utcai kert felett. Magyarország, 2021.